Til forsiden

24. oktober 2016Nyhed

Intensiv fysisk træning gavner ældre med demens, der bor i plejebolig

Resultater fra forskningsprojekter fra Norge og Sverige viser, at intensive fysiske træningsprogrammer af 3-4 måneders varighed kan have en gavnlig virkning i form af bedre balance, bedre bevarelse af praktisk funktionsevne og mindre uro hos ældre med demens, der bor i plejebolig.

26. oktober 2016Nyhed

Flere dør af demens globalt

Mange af symptomerne ved Lewy body demens er de samme som ved Alzheimers og Parkinsons sygdom. Det kan gøre det vanskeligt at stille diagnosen. En systematisk sammenligning af symptomerne tyder på, at Lewy body adskiller sig ved mere udtalte problemer med gang, holdning og balance, søvnighed, udsving i det kognitive funktionsniveau, hallucinationer og vejrtrækningsbesvær under søvn.

NVD_gruppefoto2014_1200x500.jpg

Lige nu søger vi:  

Uddannelseskonsulent til Nationalt Videnscenter for Demens (frist 7/11 2016). 

• Neuropsykolog (barselsvikariat) til Hukommelsensklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens (frist 14/11 2016).

Læs mere her.

mennesker_flok_1200x500px.jpg

Antallet af mennesker med demens vokser. Se prognoser for hele landet, din region eller kommune.

Læger under uddannelse skal lære om demens

Ny e-learning om demens til læger under uddannelse inden for specialerne neurologi, geriatri, psykiatri og almen medicin. Målet er at ruste de kommende speciallæger til at stå fagligt stærkere, når de møder mennesker med demens i klinikken. ABC Demens for læger er udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens og Region H E-læring.