Til forsiden

21. marts 2017Nyhed

Status på reminiscensterapi

En dansk statusartikel gennemgår forskningen vedrørende virkningen af reminiscensterapi til personer med demens. De to forskere bag gennemgangen anfører, at det er vanskeligt at konkludere noget endeligt om en mulig effekt. Men meget tyder på, at metoden midlertidigt kan øge følelsen af velvære hos personer med demens.

15. marts 2017Nyhed

Flere ældre får en demensdiagnose i Holland

De senere år har befolkningsundersøgelser fra blandt andet USA og England peget i retning af, at andelen af ældre, der udvikler demens, er faldende og at antallet af ældre med demens derved er ved at stagnere. Men ny data fra Holland peger i modsat retning: antallet af ældre, der får en demensdiagnose i almen praksis, er snarere på vej op.

DemensDagene

DemensDagene er en årlig tværfaglig konference om demens, hvor flere end 900 fagfolk fra hele landet mødes over to dage. DemensDagene 2017 afholdes i København den 8.-9. maj. Se det fulde program her. Husk, at der er rabat ved tidlig tilmelding.  

mennesker_flok_1200x500px.jpg

Antallet af mennesker med demens vokser. Se prognoser for hele landet, din region eller kommune.

Demensvenlige boliger - byggeri og indretning

Omgivelserne har stor betydning for trivsel og livskvalitet for mennesker med demens.  Få overblik over, hvad der kendetegner et demensvenligt miljø, og hvordan man kan arbejde med begreber som fx hjemlighed, tryghed og sikkerhed, udearealer, lys, farver og rumfunktion.