Til forsiden

21. september 2017Nyhed

Uddeling af Alzheimer-forskningsfondens priser 2017

Professor Bente Klarlund og demenssygeplejerske Susanne Rishøj Olsen er modtagerne af Alzheimer-forskningsfondens to priser, som hvert år uddeles til ildsjæle inden for forskning og klinisk arbejde, der har gjort en forskel på demensområdet. Derudover uddeler fonden 1,8 mio. kr. til fire konkrete forskningsprojekter. Blandt modtagerne her er to forskere fra Nationalt Videnscenter for Demens. 

15. september 2017Nyhed

Anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens

Sundhedsstyrelsen har i dag udgivet en rapport med faglige anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens. For at sikre en høj og mere ensartet kvalitet anbefales det bl.a. at samle demensudredning og behandling på færre, tværfaglige enheder.

Invitation til pilotprojekt om demensvenlige sygehuse

Initiativ 18 i den nationale demenshandlingsplan er et forsøg vedr. demensvenlige sygehuse. Nationalt Videnscenter for Demens har ansvar for at gennemføre pilotprojektet, der skal skabe faglige erfaringer med tiltag til at opnå demensvenlige sygehuse. Første skridt er at udpege tre forsøgssygehuse, og alle landets sygehusafdelinger inviteres nu til at komme med en interessetilkendegivelse senest 4. oktober 2017.  

lommeguide-1200x800.jpg

Lamineret lommeguide med tips til observation af fysiske symptomer hos mennesker med demens. Indeholder også handlingsanvisninger og gode råd om kommunikation. 

National demenshandlingsplan 2025

Regeringens nationale demenshandlingsplan 2025 består af tre nationale mål, fem fokusområder og i alt 23 konkrete initiativer. Nationalt Videnscenter for Demens skal realisere tre af initiativerne. Læs mere om arbejdet her.