Til forsiden

14. oktober 2019Nyhed

Andelen af nye demenstilfælde falder

Andelen af ældre, der får en demensdiagnose, er på vej ned. Det viser et nyt dansk landsdækkende registerstudie. Men da antallet af ældre stiger støt år for år, har faldet i andelen, der får en demensdiagnose, endnu ikke medført et fald i den samlede forekomst af ældre med demens i Danmark.

3. oktober 2019Nyhed

Telefonrådgivning øger livskvalitet ved demens

Månedlig telefonrådgivning kan bidrage til øget livskvalitet hos hjemmeboende personer med demens og mindske depression blandt pårørende. Rådgivning via telefon eller internet ser samtidig ud til at begrænse antallet af akutte hospitalskontakter.

20190304TB_NVD_15_web.png

Manualer og materialer til brug for undervisning og samtaleforløb for personer med demens og deres pårørende. 

demensdagene_Tivolisalen.png

Hvornår afholdes DemensDagene næste gang?

DemensDagene bliver afholdt:

14.-15. maj 2020
10.-11. maj 2021

Dato for 2022 offentliggøres snart ...

20151021TB_NVD_Plejehjem41_lowres.jpg

ABC Demens e-learning

ABC Demens er gratis e-learning til dig, der arbejder med mennesker med demens. Opret dig som bruger og tag kurset i dit eget tempo. 

mennesker_flok_1200x500px.jpg

Se bl.a. antallet af personer over 60 år samt anslået antal personer med demens i din region eller kommune og hvilke demenssygdomme, der er de mest udbredte.   

ReAct04_1200x800.jpg

Få hjælp til selv at komme i gang med ReACT-appen. Se videoer og download vejledninger til print her:

Udlevering-af-faktaark.jpg

Hent og print korte fakta-ark om demens. Der er 5 kategorier med forskellige fakta-ark.