Til forsiden

2. december 2019Nyhed

Ændringer i hjernens netværk knyttet til Alzheimers sygdom

EEG udmærker sig ved at være en relativt billig og ikke-invasiv undersøgelsesmetode, der måske kan indgå i diagnosticering af Alzheimer og forstadier til sygdommen. Danske forskere har for nylig bidraget til forskningen med to studier.

25. november 2019Nyhed

Ny biomarkør for demenssygdomme

Ifølge en australsk pilotundersøgelse har patienter med neurodegenerative sygdomme signifikant højere koncentration af en bestemt markør i rygmarvsvæsken sammenlignet med patienter med en psykisk sygdom eller raske kontroller.

20190304TB_NVD_15_web.png

Manualer og materialer til brug for undervisning og samtaleforløb for personer med demens og deres pårørende. 

Kataloger_2020_800x1200.png

Vores trykte udgave af kursuskataloget 2020 og program for DemensDagene 2020 er på gaden. Du kan rekvirere katalogerne ved at sende en e-mail til vide@regionh.dk.

Se allerede nu vores kurser og konferencer i 2020 her.

demensdagene_Tivolisalen.png

Hvornår afholdes DemensDagene næste gang?

DemensDagene bliver afholdt:

14.-15. maj 2020
10.-11. maj 2021

Dato for 2022 offentliggøres snart ...

20151021TB_NVD_Plejehjem41_lowres.jpg

ABC Demens e-learning

ABC Demens er gratis e-learning til dig, der arbejder med mennesker med demens. Opret dig som bruger og tag kurset i dit eget tempo. 

mennesker_flok_1200x500px.jpg

Se bl.a. antallet af personer over 60 år samt anslået antal personer med demens i din region eller kommune og hvilke demenssygdomme, der er de mest udbredte.   

Udlevering-af-faktaark.jpg

Hent og print korte fakta-ark om demens. Der er 5 kategorier med forskellige fakta-ark.