Til forsiden

24. oktober 2016Nyhed

Intensiv fysisk træning gavner ældre med demens, der bor i plejebolig

Resultater fra forskningsprojekter fra Norge og Sverige viser, at intensive fysiske træningsprogrammer af 3-4 måneders varighed kan have en gavnlig virkning i form af bedre balance, bedre bevarelse af praktisk funktionsevne og mindre uro hos ældre med demens, der bor i plejebolig.

18. oktober 2016Nyhed

Er det Lewy body, Alzheimer eller Parkinsons sygdom?

Mange af symptomerne ved Lewy body demens er de samme som ved Alzheimers og Parkinsons sygdom. Det kan gøre det vanskeligt at stille diagnosen. En systematisk sammenligning af symptomerne tyder på, at Lewy body adskiller sig ved mere udtalte problemer med gang, holdning og balance, søvnighed, udsving i det kognitive funktionsniveau, hallucinationer og vejrtrækningsbesvær under søvn.

NVD_gruppefoto2014_1200x500.jpg

Lige nu søger vi:  

Uddannelseskonsulent til Nationalt Videnscenter for Demens (frist 7/11 2016). 

• Neuropsykolog (barselsvikariat) til Hukommelsensklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens (frist 14/11 2016).

Læs mere her.

mennesker_flok_1200x500px.jpg

Antallet af mennesker med demens vokser. Se prognoser for hele landet, din region eller kommune.

Demenshandleplan 2025 hilses velkommen

Mandag den 26. september 2016 fremlagde regeringen sit oplæg til en national demenshandleplan 2025. Nationalt Videnscenter for Demens hilser Sundheds- og Ældreministerens udspil velkomment.