Til forsiden

6. december 2017Nyhed

Medicinsk cannabis hjælper ikke mod adfærdsforstyrrelser ved demens

Kliniske forsøg med medicinsk cannabis finder ingen effekt på uro eller andre neuropsykiatriske symptomer hos personer med demens i middelsvær grad. Dog peger resultaterne af et mindre studie af ældre dato i den modsatte retning, men kvaliteten af studiet er for ringe til, at man kan fæstne lid til resultatet.

13. december 2017Nyhed

Forsøg med nyt lægemiddel mod Huntingtons sygdom

Foreløbige resultater fra forsøg med et nyt lægemiddel mod Huntingtons sygdom har vakt opsigt blandt forskere og patientforeninger. Forsøgslægemidlet ser ud til at reducere mængden af skadelige former for huntingtin-protein, der menes at spille en nøglerolle i udviklingen af sygdommen. Det er dog for tidligt at sige noget om, hvorvidt forsøgslægemidlet vil kunne bidrage til at forsinke sygdommens udvikling.

National demenshandlingsplan 2025

Regeringens nationale demenshandlingsplan 2025 består af i alt 23 konkrete initiativer. Nationalt Videnscenter for Demens skal realisere tre af initiativerne. Det drejer sig om initiativ 1, værktøj til tidlig opsporing af demens, initiativ 11 værktøjskasse til patient- og pårørende kurser samt initivativ 18, forsøg med demensvenlige sygehuse. 

NVD_gruppefoto2014_1200x500.jpg

Vi søger netop nu:

Nu er der åbent for tilmelding til kurser i 2018

Tilmeldingen for kurser i 2018 er åben, og du har nu mulighed for at få en oversigt over temadage, konferencer og kurser om demens i det kommende år. Samtidig er programmet for DemensDagene klar, og tilmeldingen hertil er ligeledes åben.