Til forsiden

15. juni 2018Nyhed

National klinisk retningslinje for MCI og demens i høring

Sundhedsstyrelsen har i dag sendt en ny national klinisk retningslinje for udredning og behandling af MCI (let kognitiv svækkelse) og demens i høring. Den nye retningslinje har fokus på, hvilke test og undersøgelser, der bør tilbydes personer, hvor der er tvivl om personen har en kognitiv svækkelse eller demens. Retningslinjen er i høring på Høringsportalen frem til 13. august 2018. 

21. juni 2018Nyhed

Nyt videnscenter for værdig ældrepleje

Et nyt Nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje, skal gennem fire år understøtte kommunernes arbejde med at skabe værdighed i ældreplejen, skriver Sundheds- og Ældreministeriet. Der er i satspuljeaftalen 2018-21 afsat cirka 60 millioner kroner til etablering af centeret.