Til forsiden

23. januar 2017Nyhed

Samtidig brug af flere typer psykofarmaka ved demens

Hver fjerde ældre med demens behandles med mere end én type psykofarmaka ad gangen i løbet af et år. Det drejer sig typisk om en kombination af et antipsykotisk og et antidepressivt lægemiddel. På grund af risikoen for alvorlige bivirkninger kan rundhåndet behandling med psykofarmaka til ældre med demens imidlertid være problematisk.

19. januar 2017Nyhed

Nedsat livskvalitet hos ægtefæller til personer med demens

Ægtefæller til personer med demens oplever ringere livskvalitet og har flere symptomer på depression og angst end ægtefæller til personer uden demens. Problemerne ses især hos ægtefæller til personer med demens, der er flyttet i plejebolig.

mennesker_flok_1200x500px.jpg

Antallet af mennesker med demens vokser. Se prognoser for hele landet, din region eller kommune.

Forskningskonference_2016_20161125_00074_web.jpg

Få overblik over vores uddannelsestilbud. Bestil trykt udgave af kursuskataloget og program for DemensDagene ved at sende en e-mail til vide@regionh.dk

20160126TB_NVD_Genre36-1200x800.jpg

Gratis e-learning for læger under uddannelse inden for geriatri, psykiatri, neurologi og almen medicin. Lær om udredning, behandling og opfølgning ved demenssygdom.