Til forsiden

18. november 2020Nyhed

Fald kan være forvarsel om Alzheimers sygdom

Faldepisoder hos raske ældre uden tegn på kognitiv svækkelse kan udgøre et tidligt tegn på, at en demenssygdom er under opsejling. Faldepisoder er knyttet til biologiske markører for begyndende Alzheimers sygdom i form af ophobning af særlige proteinfragmenter i hjernen, forstyrrelser i hjernecellernes indbyrdes netværk og skrumpning af hjernevæv.

13. november 2020Nyhed

En forståelsesramme for måling af trivsel med demens

En europæisk arbejdsgruppe har gennemgået forskningen vedrørende måling af trivsel blandt personer med demens ved hjælp af selvrapporteringsinstrumenter. På baggrund heraf præsenterer de en forståelsesramme baseret på en ressource-/styrkebaseret tilgang, der kan anvendes fremover ved måling for trivsel ved demens.

Covid-19-1200x800.gif

Mennesker med demenssygdomme har en øget risiko for infektion, fordi de lever med en sygdom i hjernen. Personer med demens er derfor særligt sårbare i denne tid med Covid-19-epidemien.

20190304TB_NVD_15_web.png

Manualer og materialer til brug for undervisning og samtaleforløb for personer med demens og deres pårørende. 

20151021TB_NVD_Plejehjem41_lowres.jpg

ABC Demens e-learning

ABC Demens er gratis e-learning til dig, der arbejder med mennesker med demens. 

mennesker_flok_1200x500px.jpg

Se bl.a. antallet af personer over 60 år samt anslået antal personer med demens i din region eller kommune og hvilke demenssygdomme, der er de mest udbredte.   

kursister_lyttende_1200px.jpg

Vi tilbyder en række kurser til hjemkøb, hvor vi kommer ud på jeres arbejdsplads og underviser. Der er tilbud til både ansatte i kommuner og på sygehuse.

Ældre-kvinde_1200x800.png

På det demensvenlige sygehus er der fokus på at skabe sikkerhed og tryghed for patienter med demens. 

Få inspiration til, hvordan I kan gøre jeres sygehus mere demensvenligt.

Læs mere her.