Til forsiden

Skandinavisk konference for ledere i demensomsorgen

"God demensomsorg – et spørgsmål om ledelse?" er en to dages konference med fokus på implementering og ledelse på demensområdet. Konferencen afholdes hvert andet år, og blev senest afholdt i København den 22.-23. oktober 2018. 
skandinavisk_vignet.png

Skandinavisk lederkonference er et samarbejde mellem Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse i Norge, Svenskt Demenscentrum og Nationalt Videns­center for Demens i Danmark. I oktober 2018 var det fjerde gang, at ledere fra hele Skandinavien var samlet til to dages konference med fokus på ledelse og god demensomsorg. 

Et godt samarbejde mellem medarbej­dere, ledere og de fagpersoner, der koordinerer behandlingstilbuddene i kommunerne, er vejen til god demensomsorg. Hvis kvaliteten af demensomsorgen skal forbedres, må vi udvikle mere hensigtsmæssige måder at arbejde på. Det er nødvendigt med en tilgang, hvor mennesket er i centrum, og hvor der er fokus på fælles mål, evidens og erfaringsbaseret viden. 

På konferencen får deltagerne viden om den nyeste forskning og best practice på området fra skandinaviske og internationale oplægsholdere. Konferencen er en oplagt mulighed for at lære af hin­anden og dele viden om, hvordan man implementerer den nye viden i den daglige praksis. 

Målgruppe

Målgruppen for Skandinavisk Lederkonferencen er ledere, mellemledere, fag- og udviklingskonsulenter samt andre myndighedspersoner med interesse for demens.

Video fra konferencen 2018: 

Se video fra Skandinavisk Lederkonference 2018 her

Et stort tak til Aldring og helse for produktion af videoer fra konferencen. 

Program:

Skandinavisk Lederkonference 2018 - program på DANSK

Skandinavisk Lederkonference 2018 - program på NORSK

Skandinavisk Lederkonference 2018 - program på SVENSK

 

logo  logo_norge  NVD_LOGO_DK

 

Tidligere konferencer: 

Program for Skandinavisk lederkonference 2016
Program for Skandinavisk konference 2014
Program for Skandinavisk konference 2012
Senest opdateret: 31. oktober 2018