Til forsiden

Skandinavisk konference for ledere i demensomsorgen

"God demensomsorg – et spørgsmål om ledelse?" er en 2-dages konference med fokus på implementering og ledelse. Konferencen afholdes hvert andet år, og næste gang er i København den 22.-23. oktober 2018. 
skandinavisk_vignet.png

Skandinavisk lederkonference er et samarbejde mellem Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i Norge, Svenskt Demenscentrum i Sverige og Nationalt Videns­center for Demens i Danmark. 

For fjerde gang samler vi ledere fra hele Skandinavien til to dages konference med fokus på ledelse og god demensomsorg. Konferencen finder sted 22.-23. oktober 2018 i DGI-byen i København.

I 2018 er temaet:

Hvordan sikrer vi en personcentreret indsats gennem hele demensforløbet?  

Et godt samarbejde mellem medarbej­dere, ledere og de fagpersoner, der koordinerer behandlingstilbuddene i kommunerne, er vejen til god demensomsorg.

Hvis kvaliteten af demensomsorgen skal forbedres, må vi udvikle mere hensigtsmæssige måder at arbejde på. Det er nødvendigt med en tilgang, hvor mennesket er i centrum, og hvor der er fokus på fælles mål, evidens og erfaringsbaseret viden. 

På konferencen får du viden om den nyeste forskning og best practice på området fra skandinaviske og internationale oplægsholdere. Det er nemlig vigtigt, at vi lærer af hin­anden, deler viden og implementerer den nye viden i den daglige praksis. 

Konferencen er også en mulighed for at møde og udveksle erfaringer med andre ledere fra hele Skandinavien.

Oplæggene på konferencen vil blive præsenteret på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Download program for Skandinavisk lederkonference 2018 (pdf).

Tilmeld dig Skandinavisk lederkonference 2018 her.

Målgruppe

Ledere og mellemledere, fag- og udviklingskonsulenter samt andre myndighedspersoner med interesse for demens.

  

logo  logo_norge  NVD_LOGO_DK

 

Se tidligere konferenceprogrammer: 

Programmet for Skandinavisk lederkonference 2016

Programmet for Skandinavisk konference 2014

Programmet for Skandinavisk konference 2012

Senest opdateret: 11. december 2017