Til forsiden

Skandinavisk konference for ledere i demensomsorgen

"God demensomsorg – et spørgsmål om ledelse?" er en to dages konference med fokus på implementering og ledelse. Konferencen afholdes hvert andet år, og næste gang er i København den 22.-23. oktober 2018. 
skandinavisk_vignet.png

Skandinavisk lederkonference er et samarbejde mellem Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse i Norge, Svenskt Demenscentrum i Sverige og Nationalt Videns­center for Demens i Danmark. For fjerde gang samler vi ledere fra hele Skandinavien til to dages konference med fokus på ledelse og god demensomsorg. 

Målgruppe

Målgruppen er ledere, mellemledere, fag- og udviklingskonsulenter samt andre myndighedspersoner med interesse for demens.

Tid og sted

Konferencen finder sted 22.-23. oktober 2018 i DGI-byen i København.

Tilmelding

Tilmeld dig Skandinavisk lederkonference 2018 her

Tema: Hvordan sikrer vi en personcentreret indsats?

I 2018 sætter vi fokus på, hvordan vi bedst sikrer en personcentreret indsats gennem hele demensforløbet.  

Et godt samarbejde mellem medarbej­dere, ledere og de fagpersoner, der koordinerer behandlingstilbuddene i kommunerne, er vejen til god demensomsorg. Hvis kvaliteten af demensomsorgen skal forbedres, må vi udvikle mere hensigtsmæssige måder at arbejde på. Det er nødvendigt med en tilgang, hvor mennesket er i centrum, og hvor der er fokus på fælles mål, evidens og erfaringsbaseret viden. 

På konferencen får du viden om den nyeste forskning og best practice på området fra skandinaviske og internationale oplægsholdere. Det er nemlig vigtigt, at vi lærer af hin­anden, deler viden og implementerer den nye viden i den daglige praksis. Konferencen er også en mulighed for at møde og udveksle erfaringer med andre ledere fra hele Skandinavien.

Blandt de 20 oplæg på konferencen kan du fx høre om:

 • The importance of leadership for a personcentered care
  Brendan McCormack, professor, Queen Margaret University, Edinburgh, Scotland
 • Fra institution til hjem – betydning af personcentreret lederskab 
  Pia Sjølund, verksamhetsleder Västerås, Sverige
 • Demensvenligt sygehus 
  Johan Ejerhed, Sverige
 • Den røde tråd for mennesker med demens i Lyngby Taarbæk Kommune
  Mette Stræde Andersen, demenskoordinator, Lyngby Taarbæk Kommune, Danmark
 • God oppfølgning gennom demensforløpet – hva er det? 
  Mona Michelet, ergoterapeut og stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Norge
 • Ledelse med stjernestunder som mål 
  Emma Winther, plejecenterleder, Vejle Kommune, Danmark
 • Kan vi förebygga demens? När ska vi börja? 
  Ingmar Skog, professor, overlæge, Göteborg Universitet, Sverige

Se hele programmet:

Skandinavisk Lederkonference - program på DANSK

Skandinavisk Lederkonference - program på NORSK

Skandinavisk Lederkonference - program på SVENSK

  

logo  logo_norge  NVD_LOGO_DK

 

 

Tidligere konferenceprogrammer: 

Program for Skandinavisk lederkonference 2016

Program for Skandinavisk konference 2014

Program for Skandinavisk konference 2012

Senest opdateret: 20. september 2018