Til forsiden

Tilbagemelding til patient og pårørende

Ved udredningsforløbets afslutning kan patient og pårørende tilbydes en informationssamtale, hvor de får oplysninger om undersøgelsesresultater, diagnose og behandlingsmuligheder.

Det drejer sig om muligheden for behandling af både eventuel demenssygdom og ledsagesymptomer som f.eks. neuropsykiatriske symptomer. Patienten skal være indforstået med, at den pårørende modtager fortrolige oplysninger.

I tilfælde af demens kan informationssamtalen også omhandle drøftelse af følgende emner:

  • bilkørsel og eventuelle begrænsninger heraf; om nødvendigt nedlægges kørselsforbud
  • arbejds- eller pensionsforhold og/eller socialmedicinske tiltag; patienten henvises eventuelt til det kommunale netværk vedrørende demente

Endvidere orienteres om:

  • mulighed for fortsat lægefaglig eller tværfaglig opfølgning
  • muligheder for flere oplysninger om sygdommen, f.eks. gennem patient- og pårørendeforeninger (Alzheimerforeningen, m.v.)
  • mulige hjælpe og støtteforanstaltninger, herunder den kommunale demensvejleder/demenskonsulent
  • kurser og rådgivningstilbud
Senest opdateret: 16. februar 2015