Til forsiden

Sygehistorie

Det vigtigste element i udredningen af demens er en udførlig og systematisk sygehistorie (anamnese). Anamnesen kan med fordel optages med både patient og pårørende for at få afklaret debutsymptomer, udvikling af symptomer og patientens praktisk funktionsevne i hverdagen. 

Det er vigtigt at få overblik eventuelle andre sygdomme (komorbiditet), medicin- og alkoholforbrug samt vurdere personligheds- og adfærdsændringer og stemningsleje. Følgende emner bør dækkes ved optagelse af anamnesen:

 • Familiære dispositioner for demenssygdomme
 • Tidligere somatiske sygdomme; allergier
 • Tidligere psykiske sygdomme og belastninger
 • Personlighed (præmorbid psyke); kontaktevne, interesser, temperament, grundstemning
 • Aktuelle symptomer
  • Forløb (akut eller snigende debut), tidsforløb bør afklares grundigt
  • Progression (ingen, trinvis, gradvis)
  • Type af symptomer
   • kognitive ændringer (hukommelse, orientering, sprog, overblik, opmærksomhed, stedsans, m.v.)
   • ændringer i personlighed; psykiske symptomer (depression, angst, eufori, apati, hallucinationer, paranoide forestillinger)
   • ændringer i adfærd (omkringvandren, råben, aggressivitet, manglende hæmninger m.v.)
   • ændringer i initiativ og virkelyst
   • ændringer i appetit og søvnmønster
  • Andre symptomer: gangbesvær, urininkontinens, muskelstivhed, langsomme bevægelser, rystelser, hyppige fald, pludselige rykvise bevægelser, krampetilfælde, bevidsthedspåvirkning
   Aktuel medicin
 • Tobaks- og alkoholforbrug (tidligere og aktuelt); eventuelt medicin- eller stofmisbrug
 • Andre cerebrovaskulære risikofaktorer (diabetes, hypertension, m.v.)
 • Opvækst, uddannelse, erhvervsforløb, eventuel toksisk eksposition, økonomi, samlivs- og boligforhold (alene, samlevende, plejebolig), netværk, sociale støtteydelser
 • Funktionsevne i hverdagen
 • Praktiske og sociale konsekvenser af symptomer
 • Behov for hjælp og støtteforanstaltninger

Oplysninger fra pårørende

Som følge af glemsomhed og andre kognitive vanskeligheder har mange demente svært ved selv at redegøre for deres sygehistorie og symptomer. Oplysninger fra en nær pårørende eller fra andre personer med et kendskab til den demente, har derfor ofte stor værdi. Patientens oplysninger om f.eks. forløb, symptomudvikling og aktuelle symptomer kan kontrolleres og suppleres. Pårørende kan ofte give mere præcise oplysninger om patientens tilstand og funktionsevne i hverdagen samt hvornår og hvordan de første sygdomstegn udviklede sig.

Der er udviklet et spørgeskema, hvor pårørende kan foretage en systematisk rating af omfanget og graden af kognitive vanskeligheder hos den demente - the Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE).

Senest opdateret: 29. maj 2017