Til forsiden

Dokumentation for diagnostisk skelneevne ved biomarkører

Der foreligger solid videnskabelig dokumentation for, hvordan biomarkører i rygmarvsvæske og i blod (plasma eller serum) skelner mellem patienter med Alzheimers sygdom og kontrolpersoner uden demens.

En forskergruppe med tilknytning til det Sahlgrenske Akademi ved Göteborgs Universitet, gennemgik i 2014-2015 forskningen i biomarkører med henblik på at undersøge, deres diagnostisk skelneevne i forhold til Alzheimers sygdom. Resultaterne er opgjort som forholdet mellem den gennemsnitlige koncentration af biomarkøren hos patienter med Alzheimer og kontrolpersoner uden demens.

Meta-analyse

De mest effektive biomarkør er total-tau (T-tau), neurofilament light protein (NFL) fosforyleret tau (P-tau) og Aβ42 (se tabel). Alle fire biomarkører er baseret på rygmarvsvæske. Men også en biomarkør baseret på serum fra blod – plasma T-tau – udviser relativt god diagnostisk skelneevne.

Dokumentationen er baseret på et systematisk review og meta-analyse af 231 studier publiceret i perioden 1988-2014. I studierne indgik i alt 16.000 patienter med Alzheimer og 13.000 kontrolpersoner.

Markør Biologisk mekanisme Ratio AD:kontroller 95 % konfidensinterval Signifikans
CFS T-tau Neurodegeneration 2,54 2,44-2,64 p<0,0001
CFS NFL Neurodegeneration 2,35 1,90-2,91 p<0,0001
CFS P-tau Tangle patologi 1,88 1,79-1,97 p<0,0001
CFS Aβ42 APP metabolisme 0,56 0,55-0,58 p<0,0001
Plasma/serum T-tau Neurodegeneration 1,95 1,12-3,38 p=0,02
CFS NSE Neurodegeneration 1,47 1,08-2,00 p=0,014
CFS VLP-1 Neurodegeneration 1,46 1,31-1,62 p<0,0001
CFS HFABP Neurodegeneration 1,39 1,24-1,57 p<0,0001
CFS YKL-40 Glia-aktivering 1,28 1,23-1,35 p<0,0001

Database for biomarkører

Den interaktive database AlzBiomarker giver en oversigt over data om biomarkører ved Alzheimer og andre demensformer. Databasen, der bl.a. er udviklet af interesseorganisationen Alzforum, opdateres løbende i takt med at ny forskningsresultater publiceres

Senest opdateret: 29. maj 2017