Til forsiden

Vurdering af undersøgelsesresultater

Præstationsniveauet ved en neuropsykologisk undersøgelse påvirkes af en mængde forhold, der ikke har noget med demens at gøre. En påvist forringelse af det kognitive funktionsniveau kan med andre ord være en indikation på demens, men vil ofte have helt andre årsager.

Fra befolkningsundersøgelser (testning af raske) ved man, at faktorer som skolegang, uddannelse, begavelse og alder påvirker de kognitive funktioner i varierende grad. Neuropsykologiske testpræstationer sammenlignes derfor altid med normer (referencedata), der tager højde for indflydelsen fra alder og uddannelse. 

Som eksempler på andre forhold, der kan forringe præstationsniveauet kan nævnes ordblindhed, depression eller anden alvorlig psykiatrisk lidelse, kronisk stress, kroniske smerter, misbrug af alkohol, medicin (f.eks. benzodiazepiner), hash eller andre former for centralstimulerende stoffer, m.v. Også patientens grad af motivation ved undersøgelsen kan påvirke resultatet. Generelt er det vanskeligt at opnå pålidelige resultater, hvis patienten kommer fra en anden kultur, har en helt anden skolebaggrund eller ikke taler flydende dansk.

 

 

Senest opdateret: 22. marts 2017