Til forsiden

Funktionelle scanninger

Funktionelle scanninger omfatter funktionel MR-scanning (fMRI), Positron Emission Tomografi (PET) samt Single Photon Emission Computeriseret Tomografi (SPECT). 

Ved PET- og SPECT-scanning indsprøjtes en lille mængde radioaktivt sporstof i en blodåre i armen, som så føres med blodet til hjernen. Ved hjælp af scanneren måles optagelsen og fordelingen af sporstoffet i hjernen, hvorved man får et mål i farver for fx. blodgennemstrømning eller sukkerstofskifte i de enkelte områder af hjernen. Hvis der er områder i hjernen, som er inaktive på grund af en degenerativ demenssygdom, vil de ikke have behov for så meget energitilførsel og blodgennemstrømning. Hjerneområder ramt af sygdom fremtræder på scanningen med en anden farveintensitet - uanset hvilken sygdom det drejer sig om.

PET_scanningPET-scanning fra en patient med fremadskridende sprogproblemer. Skanningen viser nedsat aktivitet i venstre temporallap (blå-grøn farve øverst til højre), hvilket tyder på, at der kan være tale om en særlig variant af frontotemporal demens (progressiv afasi eller semantisk demens).

 

 

 

PET-scanning

PET-scanning med anvendelse af glukoseanalogen fluorodeoxyglucose som sporstof (PET-FDG) anvendes hyppigt ved demensudredning. Reduktion af glukoseoptagelsen kan ses tidligt i karakteristiske områder i cortex ved flere neurodegenerative sygdomme. Reduktion af glukoseoptagelsen har ganske høj sensitivitet (87 %) og specificitet (77 %) for Alzheimers sygdom i studier med blandede demenspopulationer. PET-FDG kan derfor anvendes til afklaring af, om der foreligger tegn på neurodegenerativ sygdom hos en person med lette eller tvivlsomme symptomer. Metoden kan også bidrage til differentialdiagnostisk skelnen mellem forskellige demenssygdomme.

Funktionel MR

Ved fMRI med måling af cortikal blodgennemstrømning (arterial spin labeling (ASL)) kan man ifølge nyere studier opnå omtrent samme diagnostiske sikkerhed som ved PET-FDG. En fordel ved metoden er, at man kan foretage samtidig strukturel og funktionel scanning. Endvidere undgår man at udsætte patienten for radioaktiv stråling. Men fMR-ASL er fortsat behæftet med metodemæssige vanskeligheder og har endnu ikke vundet rutinemæssigt indpas i diagnostikken. 

SPECT-scanning 

SPECT med anvendelse af sporstof, der bindes til dopamintransporteren (SPECT-DAT) er en sensitiv metode til påvisning af dopaminerg dysfunktion ved sygdomme i de basale ganglier. SPECT-DAT er især anvendelig ved skelnen mellem neurodegenerative sygdomme med og uden involvering af basalganglierne - fx Alzheimers sygdom fra Lewy body demens. Lav sporsoftoptagelse målt i basalganglier med SPECT-DAT indgår som et supplerende kriterium i de kliniske kriterier for Lewy body dermens. Men en sikker skelnen mellem forskellige undertyper af basalgangliesygdomme (fx Lewy body demens overfor atypiske parkinson-sygdomme) ved hjælp af SPECT-DAT er ikke mulig.

DAT_spectSPECT-DAT scanning af en rask hjerne. De orange og violette områder svarer til dopaminholdige celler i basalganglierne. Kilde: Wikipedia.

 

 

 

 

Funktionelle scanninger kan udgøre et vigtigt supplement til de strukturelle scanninger ved udredning af patienter med lette og/eller tidlige symptomer på demens. Tolkning af disse scanninger kræver imidlertid specialisterfaring, som ikke er til stede på alle demensudredningsenheder.

Senest opdateret: 29. maj 2017