Til forsiden

EEG

Elektroencephalografi (EEG) er indiceret ved mistanke om epilepsi som årsag til gentagne tilfælde af forbigående kognitiv dysfunktion.

Ved både Alzheimers sygdom og Lewy body demens udgør lavfrekvent aktivitet på EEG et uspecifikt, men karakteristisk fund. Derimod kan EEG være normalt langt hen i forløbet ved frontotemporal demens. Den svenske stats udvalg for medicinsk evaluering (SBU), der har gennemgået den videnskabelige dokumentation vedrørende EEG, finder kun begrænset evidens for, at EEG bidrager til at skelne mellem Alzheimers sygdom og henholdsvis ikke-demente ældre og andre demenssygdomme. 

Epilepsi kan ledsages af gentagne tilfælde med hukommelsessvækkelse, der ligner symptomerne ved Alzheimers sygdom. Ved den sjældne Creutzfeldt Jakobs sygdom ses ofte karakteristiske forandringer på EEG i form af periodiske komplekser. 

Senest opdateret: 29. maj 2017