Til forsiden

Objektiv undersøgelse

Den objektive undersøgelse, der foretages af en læge, indeholder normalt en vurdering af bevidsthedsniveauet, en almen somatisk undersøgelse, en kort neurologisk undersøgelse samt en vurdering af det kognitive funktionsniveau og den psykiske tilstand.

Almen somatisk undersøgelse

  • generel helbreds- og ernæringstilstand, stetoskopi af hjerte og lunger, tandstatus, mave, vægt, højde, blodtryk, puls

Neurologisk undersøgelse

Formålet er at afdække neurologiske udfald, der typisk ses ved forskellige demenssygdomme

  • kranienerver; inklusiv blik, syn og hørelse
  • fokale eller lateraliserede tegn (muskeltonus og -kraft, reflekser)
  • ekstrapyramidale tegn (tremor, rigiditet, hypokinesi, postural instabilitet) og gangfunktion
  • ufrivillige bevægelser
Senest opdateret: 16. februar 2015