Til forsiden

Vurdering af den psykiske tilstand

Neuropsykiatriske symptomer forekommer hyppigt ved demens og udgør en væsentlig belastning for patienter og pårørende.

Det kan f.eks. dreje sig om depression, apati, ængstelse, hallucinationer, vrangforestillinger og adfærdsforstyrrelser (Se: Psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser). Neuropsykiatriske symptomer har ofte afgørende betydning for, om en patient må anbringes i plejebolig.

Symptomer ved forskellige demenssygdomme

Symptomerne kan i sig selv have diagnostisk værdi. Uhæmmet, impulsiv og asocial adfærd kan være debutsymptomer ved frontotemporal demens . Synshallucinationer og forstyrrelser i drømmesøvnen (REM-søvnforstyrrelser) kan være tegn på Lewy body demens. Apati, depression og angst ses bl.a. ved Alzheimers sygdom , især tidligt i sygdomsforløbet. Hvis MCI ledsages af neuropsykiatriske symptomer, øges risikoen for at tilstanden udvikler sig til demens. Neuropsykiatriske symptomer udgør generelt en negativ prognostisk faktor.

Spørg til eventuelle symptomer

Nogle patienter og pårørende er tilbøjelige til at underrapportere eller negligere neuropsykiatriske symptomer. Ved at spørge direkte til eventuelle symptomer øges chancen for, at de bliver identificeret og behandlet. F.eks. kan en depression medføre demenslignende symptomer, der remitterer igen ved effektiv behandling af depressionen. Som supplement til udspørgning er der udviklet en række screeningsinstrumenter for depression og andre neuropsykiatriske symptomer.

Senest opdateret: 16. juni 2016