Til forsiden

Vurdering af den psykiske tilstand

Neuropsykiatriske symptomer forekommer hyppigt ved demens og udgør en væsentlig belastning for patienter og pårørende.

Det kan f.eks. dreje sig om depression, apati, ængstelse, hallucinationer, vrangforestillinger og adfærdsforstyrrelser (Se: Psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser). Neuropsykiatriske symptomer har ofte afgørende betydning for, om en patient må anbringes i plejebolig.

Symptomer ved forskellige demenssygdomme

Symptomerne kan i sig selv have diagnostisk værdi. Uhæmmet, impulsiv og asocial adfærd kan være debutsymptomer ved frontotemporal demens . Synshallucinationer og forstyrrelser i drømmesøvnen (REM-søvnforstyrrelser) kan være tegn på Lewy body demens. Apati, depression og angst ses bl.a. ved Alzheimers sygdom , især tidligt i sygdomsforløbet. Hvis MCI ledsages af neuropsykiatriske symptomer, øges risikoen for at tilstanden udvikler sig til demens. Neuropsykiatriske symptomer udgør generelt en negativ prognostisk faktor.

Rating- og screeningsinstrumenter

Nogle patienter og pårørende er tilbøjelige til at underrapportere eller negligere neuropsykiatriske symptomer. Ved at spørge direkte til eventuelle symptomer øges chancen for, at de bliver identificeret og behandlet. F.eks. kan en depression medføre demenslignende symptomer, der remitterer igen ved effektiv behandling af depressionen. Som supplement til udspørgning er der udviklet en række rating- og screeningsinstrumenter for depression og andre neuropsykiatriske symptomer.

Som eksempler på hyppigt anvendte depressionsredskaber i forbindelse med demensudredning kan nævnes:

  • Geriatrisk Depressionsskala (GDS)
  • Beck Depression Inventory (BDI, BDI-II)
  • Major Depression Inventory (MDI)
  • Hamilton Depressionsskala (HAM-D)
  • Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD)

Neuropsychiatric Inventory (NPI) er udviklet med henblik på at vurdere et bredere spektrum af psykopatologi hos ældre med demens. Instrumentet er forholdsvis tidskrævende (ca. 10 - 30 minutter - afhængigt af tilstedeværelsen af psykopatologi) men der er udviklet en kort spørgeskemaudgave - NPI-Questionnaire (NPI-Q) - til brug i klinisk praksis.

Instrumenterne er nærmere beskrevet under Værktøjer.

Senest opdateret: 29. maj 2017