Til forsiden

MR-scanning

MR-scanning (magnetisk resonans-tomografi) har en højere opløsning end CT-scanning og giver mere detaljerede oplysninger om hjernens struktur og forandringer ned til få millimeters udbredelse.

MR-skanning giver bedre mulighed end CT for at vurdere lokaliseret atrofi og iskæmiske læsioner. Det anbefales at anvende MR-skanning hos yngre personer eller ved atypiske forløb eller symptomer.

En metaanalyse af den diagnostiske værdi af strukturel MR ved udredning af Alzheimers sygdom giver en poolet sensitivitet på 0,83 og en poolet specificitet på 0,85. Specificiteten varierer noget afhængigt af kontrolgruppens sammensætning. Metaanalysen er baseret på 31 undersøgelser fra perioden 1993-2009.

Både atrofi (især af den mediale temporallap på koronale snit) og subkortikale vaskulære læsioner kan med fordel vurderes ved hjælp af simple visuelle skalaer, således at bedømmelsen af disse standardiseres, når de videreformidles fra radiologer til de udredende læger.

Senest opdateret: 29. maj 2017