Til forsiden

MR-scanning

MR-scanning (magnetisk resonans-tomografi) har en højere opløsning end CT-scanning og giver mere detaljerede oplysninger om hjernens struktur og forandringer ned til få millimeters udbredelse.

MR-skanning giver bedre mulighed end CT for at vurdere lokaliseret atrofi og iskæmiske læsioner. Det anbefales at anvende MR-skanning hos yngre personer eller ved atypiske forløb eller symptomer.

Der foreligger kun få studier, hvor man sammenligner de to skanningstyper hos relevante patientgrupper.

I en stor metaanalyse fandt man MR-skanningssensitivitet og -specificitet for Alzheimers sygdom i blandede demenspopulationer på henholdsvis 88 % og 77 %.

Både atrofi (især af den mediale temporallap på koronale snit) og subkortikale vaskulære læsioner kan med fordel vurderes ved hjælp af simple visuelle skalaer, således at bedømmelsen af disse standardiseres, når de videreformidles fra radiologer til de udredende læger.

Senest opdateret: 22. marts 2017