Til forsiden

Strukturel scanning

Strukturel scanning af hjernen i form af CT- eller MR-scanning udgør rutineundersøgelser i forbindelse med demensudredning.
MR-scanner. Kilde: Wikipedia.

Strukturel scanning afbilder hjernevævet og er velegnet til at vise svind (atrofi) af dette, forandringer i hjernens hvide substans eller rumopfyldende processer. Formålet med strukturel skanning i forbindelse med basal udredning af demens er:

  • at udelukke andre, behandlelige årsager, fx intrakranial tumor, blødninger (fx subduralt hæmatom) eller hydrocefalus og
  • at afsløre eventuelle vaskulære læsioner (infarkter eller iskæmiske skader) som årsag til den kognitive dysfunktion.

Det er også muligt at påvise specifikke neurodegenerative forandringer (lokaliseret atrofi), der kan bidrage til at afklare diagnosen. For eksempel kan atrofi af de mediale temporallapper understøtte diagnosen Alzheimers sygdom. Denne atrofi kan bedst påvises på koronale snit.

CT- og MR-scanning

Der anvendes to typer af strukturel scanning:

  • CT-scanning (computer-tomografi), der er en avanceret røntgenundersøgelse
  • MR-scanning (magnetisk resonans-tomografi), der er baseret på magnetfelter og radiobølger

CT kan anvendes som led i basal udredning, men MR-skanning har en væsentligt højere opløsning og giver ofte supplerende oplysninger. 

Scanningsresultatet kan ofte udelukke nogle sygdomme, og det kan støtte mistanken om en bestemt demenssygdom, men diagnosen kan ikke stilles alene på baggrund af en scanning.

Senest opdateret: 29. maj 2017