Til forsiden

Praktisk funktionsevne i hverdagen

En vurdering af den praktiske funktionsevne i hverdagen (activities of daily living; ADL) er relevant i forhold til at vurdere om kriterierne for demens er opfyldt.

Oplysninger fra pårørende eller fra andre, der kender patienten godt, er ofte værdifulde her.

Der skelnes mellem to typer af ADL-funktioner:

  • Basale ADL-funktioner: af- og påklædning, spisning, personlig hygiejne, m.v.

  • Instrumentelle ADL-funktioner (IADL): håndtering af pengesager, indkøb, madlavning, telefonering, anvendelse af offentlig transport, computer, smartphone, m.v.

Funktionsevne og demensgrad

En vurdering af den praktiske funktionsevne kan bidrage til at fastslå graden af eventuel demens:

  • Let kognitiv forringelse (MCI): basale ADL-funktioner er intakte; der kan eventuelt være diskret påvirkning af mere komplekse instrumentelle færdigheder (f.eks. betjening af elektroniske gadgets/apperater)
  • Let demens: basale ADL-funktioner er intakte eller kun diskret påvirkede; instrumentelle ADL-funktioner er forringede

  • Demens i moderat grad: instrumentelle ADL-funktioner bortfaldet eller svært forringede;  også de basale ADL-funktioner påvirkes efterhånden

  • Svær demens: både instrumentelle og basale ADL-funktioner er bortfaldet

Der er udviklet en række rating- og vurderingsinstrumenter til systematisk registrering af ADL-funktioner. Basal og instrumentel ADL kan fx vurderes ved hjælp af  the Disability Assessment for Dementia (DAD). Instrumentelle ADL-funktioner kan fx vurderes ved hjælp af Functional Activities Questionnaire / Functional Assessment Questionnaire (FAQ). Både DAD og FAQ er oversat til dansk.

Senest opdateret: 21. marts 2017