Til forsiden

Praktisk funktionsevne i hverdagen (ADL)

En demensdiagnose forudsætter, at den kognitive svækkelse har et omfang, så daglige aktiviteter påvirkes. Ved vurdering og fastsættelse af graden af demens lægges vægt på, hvor meget den praktiske funktionsevne er forringet – herunder graden af selvhjulpenhed. Ofte anvendes betegnelsen activities of daily living (ADL). 

Der skelnes mellem personlig og instrumentel ADL.

Personlig eller basal ADL omfatter færdigheder som personlig hygiejne, påklædning, spisning, toiletbesøg, m.v.

Instrumentel ADL vedrører mere komplekse færdigheder som indkøb, madlavning, brug af transportmidler, telefon og computer, håndtering af økonomi, bilkørsel, m.v.

Personlige ADL-færdigheder påvirkes i reglen først sent i sygdomsforløbet, hvorimod svigt i instrumentel ADL kan udgøre et af de første symptomer på demens.

Den praktiske funktionsevne kan vurderes ved at spørge til forløbet af en typisk dag og om eventuelt behov for hjælp. Oplysninger fra pårørende eller fra andre, der kender patienten godt, er ofte værdifulde her.

Hvis man ønsker en mere systematisk vurdering, kan man anvende et ADL-instrument – eksempelvis:

  • Functional Activities Questionnaire / Functional Assessment Questionnaire (FAQ IADL)
  • Disability Assessment for Dementia (DAD)

Instrumenterne er nærmere beskrevet under Værktøjer.

Funktionsevne og demensgrad

En vurdering af den praktiske funktionsevne kan bidrage til at fastslå graden af eventuel demens:

  • Let kognitiv forringelse (MCI): basale ADL-funktioner er intakte; der kan eventuelt være diskret påvirkning af mere komplekse instrumentelle færdigheder (f.eks. betjening af elektroniske gadgets/apperater)
  • Let demens: basale ADL-funktioner er intakte eller kun diskret påvirkede; instrumentelle ADL-funktioner er forringede

  • Demens i moderat grad: instrumentelle ADL-funktioner bortfaldet eller svært forringede;  også de basale ADL-funktioner påvirkes efterhånden

  • Svær demens: både instrumentelle og basale ADL-funktioner er bortfaldet

Senest opdateret: 09. juni 2017