Til forsiden

Værdien af laboratorieprøver

For nogle laboratorieprøver foreligger videnskabelig evidens for deres diagnostiske værdi ved demensudredning, men for de fleste prøvers vedkommende er deres anvendelse baseret på klinisk erfaring og sund fornuft.

Den svenske stats udvalg for medicinsk evaluering (SBU) har gennemgået den videnskabelige dokumentation for, i hvilket omfang laboratoriescreening med en række blodprøver bidrager til diagnostisk afklaring i forbindelse med demensudredning. Gennemgangen munder ud i følgende anbefalinger:

Blodprøve Statens beredning för medicinsk utvärdering
TSH Anbefales som led i basal demensudredning
Kalcium Anbefales som led i basal demensudredning
Homocystein Anbefales som led i basal demensudredning
B12/cobalamin Frarådes ved normalt homocysteinniveau
Folat Frarådes ved normalt homocysteinniveau
HIV-test Anbefales ved klnisk mistanke om HIV-infektion

 

Thyroideastimulerende hormon (TSH)

Et for lavt niveau af thyroideahormon i blodet (hypothyreose) kan medføre gradvist langsommere mentale funktioner, demenslignende symptomer og depression. Omvendt kan et for højt niveau af thyroideahormon (hyperthyreose) medføre uro, rastløshed, subjektivt oplevede kognitive vanskeligheder samt undertiden også depression eller psykose. Men der er ikke evidens for at hverken hypo- eller hyperthyreose i sig selv forårsager irreversibel demens. Begge tilstande er almindeligt forekommende og kan identificeres eller udelukkes ved hjælp af en blodprøve.

Kalcium

Et for højt kalciumniveau i blodet (hypercalcæmi) kan undertiden bidrage til kognitiv svækkelse. Et for højt kalciumniveau kan endvidere udgøre en udløsende faktor ved konfusionstilstande. Hypercalcæmi kan identificeres eller udelukkes ved hjælp af en blodprøve.

Homocystein

Der foreligger stærk evidens for en sammenhæng mellem et forhøjet niveau af homocystein i blodet og svækket kognitiv funktion(2). For sammenhængen mellem et forhøjet niveau af homocystein i blodet og Alzheimers sygdom er evidensen moderat.

B12-vitamin

Man har længe mistænkt, at mangel på B12-vitamin kan medføre kognitiv svækkelse eller potentielt reversibel demens som følge af demyeliniserende processer. SBU finder imidlertid ikke evidens for, at der skulle være en sammenhæng mellem B12-vitaminmangel og kognitiv svækkelse eller Alzheimers sygdom(2).

Folat

Mangel på folat (folinsyre; B9-vitamin) menes at være forbundet med udvikling af kognitiv svækkelse. SBU finder moderat evidens for en sammenhæng mellem mangel på folinsyre og kognitiv svækkelse samt nogen evidens for en sammenhæng mellem mangel på folinsyre og Alzheimers sygdom(2).

HIV-test

HIV-associeret demens er bl.a. karakteriseret ved psykomotorisk træghed og et nedsat mentalt forarbejdningstempo. De fleste patienter med HIV-associeret demens har et alvorligt svækket immunsystem.


 

Senest opdateret: 22. marts 2017