Til forsiden

Laboratorieprøver

Blodprøver og ekg indgår som rutineundersøgelser i demensudredning.

Blodprøver anvendes primært til afklaring af eventuelle andre sygdomme (komorbiditet), der kan påvirke det kognitive funktionsniveau. Det anbefales at måle følgende niveauer i blodprøver:

 • sænkningsreaktion/C-reaktivt protein
 • hæmoglobin
 • erytrocytter
 • trombocytter
 • natrium
 • kalium
 • kalcium (albuminkorrigeret eller ioniseret)
 • glukose
 • evt. glykeret hæmoglobin
 • kreatinin
 • alaninaminotransferase
 • thyroideastimulerende hormon
 • folat
 • B12-vitamin
 • leukocyt- og differentialtælling

Der bør tages ekg (elektrokardiografi) som led i almindelig screening for komorbiditet og for at afklare, om patienten eventuelt kan tåle behandling med kolinesterasehæmmer.

Ved mistanke om særlige sygdomstilstande kan blodprøverne suppleres yderligere med f.eks.

 • HIV-test
 • syfilistest
 • ANA (antinukleære antistoffer)
 • borreliatest (rygmarvsvæskeundersøgelse)

Urindyrkning foretages ved symptomer på urinvejsinfektion, ved positivt resultat på urinstix eller ved delir af ukendt årsag.

Senest opdateret: 22. marts 2017