Til forsiden

Kognitiv vurdering

En demensdiagnose forudsætter, at der kan påvises kognitiv svækkelse. En systematisk vurdering eller 'måling' af det kognitive funktionsniveau udgør således et centralt element i udredningen.

Det er ikke tilstrækkeligt, at patienten klager over hukommelsesbesvær, eller at en pårørende synes, at patienten har kognitive vanskeligheder. Subjektive hukommelsesklager er hyppige blandt ældre, men der er ikke nogen sikker sammenhæng mellem sådanne klager og patientens aktuelle kognitive funktionsniveau.

Klager over hukommelsesbesvær kan være relateret til fremtidig udvikling af demens, men kan også være udtryk for f.eks. depression eller en personlighedstype præget af en lav grad af psykisk 'robusthed'.

Et stigende antal patienter henvises til udredning for demens meget tidligt i forløbet, hvor eventuelle kognitive problemer ofte er så diskrete, at de ikke er åbenlyse ved almindelig samtale. Klinisk kan det være overordentligt vanskeligt at skelne mellem almindelige aldersrelaterede kognitive forandringer, mild cognitive impairment (MCI) og let demens. I denne situation er simple kognitive screeningstests ofte utilstrækkelige og der må anvendes mere uddybende kognitive screeningstests, eller patienten må henvises til en neuropsykologisk undersøgelse.

Senest opdateret: 21. marts 2017