Til forsiden

Aktører i udredningsforløbet

Diagnostisk udredning af demens er en opgave fordelt mellem mange aktører:
  • almen praksis
  • praktiserende speciallæger (neurologi og psykiatri)
  • udgående ældrepsykiatriske eller geriatriske teams
  • specialiserede ambulatorier på hospitaler (demensenheder, hukommelsesklinikker) indenfor neurologi, geriatri eller psykiatri

På hospitalerne er demensudredning en opgave, der går på tværs af mindst tre lægelige specialer: neurologi, psykiatri (især ældre- eller gerontopsykiatri) samt geriatri. Også andre faggrupper som plejepersonale, neuropsykologer, gerontopsykologer, ergoterapeuter, socialrådgivere, m.fl. kan  være involveret i demensudredning. Demensudredning er mange steder en tværfaglig opgave - omend forankret i et lægeligt speciale.

Personer med demens indlægges på alle typer hospitalsafdelinger, og personalet på disse afdelinger bliver ofte opmærksomme på tegn på ikke-diagnosticeret demens hos en patient indlagt af helt andre årsager.

Senest opdateret: 16. februar 2015