Til forsiden

Undersøgelse og udredning ved mistanke om demens

Formålet med udredning for demens er at afklare, om der foreligger en mental svækkelse, der opfylder kriterierne for diagnosen demens - samt at finde frem til hvilken sygdom eller tilstand, der er årsag til den mentale svækkelse. Udredning og diagnosticering af demens er en opgave fordelt mellem flere aktører og specialer.

Da nogle årsager til kognitiv svækkelse kan behandles, er det vigtigt med en rettidig afklaring af årsagen og eventuelle behandlingsmuligheder. Rettidig udredning er også en forudsætning for, at personer med en fremadskridende demenssygdom kan få tilbudt relevant behandling, rådgivning og støtte.

Tidlig opsporing

Fagpersoner i sundhedsvæsnet og i den kommunale sektor, der har kontakt med ældre mennesker, bør være opmærksomme på tidlig opsporing af mulig demens og i givet fald opfordre patienten eller borgeren til at henvende sig til sin praktiserende læge, som koordinerer udredning, behandling og støtte. Tidlig opsporing betyder ikke generel screening af alle ældre for demens, men at man som fagperson er opmærksom på symptomer på demens og at man reagerer relevant på patienters og pårørendes mistanke om kognitiv svækkelse.