Til forsiden

Hjernens funktionscentre

Hjernens forskellige mindre dele styrer vores sanseoplevelser, tanker, erindringer og bevægelser.

Hjernens foldede overflade udgør et specialiseret ydre lag af storhjernen, der kaldes hjernebarken (cortex). Hjerneforskerne har kortlagt hjernebarken ved at afgrænse hvilke områder, der er knyttet til bestemte funktioner.

Specifikke områder af hjernebarken:

 

Hjernens funktionscentre

1. Tolker sanseoplevelser fra kroppen og synsindtryk og lyde fra omverdenen.

2. Danner tanker, foretager problemløsning og lægger planer.

3. Danner og oplagrer erindringer.

4. Styrer frivillige bevægelser.

 

 

 

Venstre og højre hjernehalvdel

Hjernen er opdelt i en højre og en venstre halvdel.

Der hersker ikke fuld enighed om, hvad forskellen på højre og venstre funktioner er, men eksperterne er enige om følgende:

  • Højre hjernehalvdel styrer bevægelser i venstre side af kroppen
  • Højre hjernehalvdel styrer venstre side af kroppen
  • Hos de fleste mennesker ligger sprogområderne overvejende i venstre hjernehalvdel

Hjernehalvdele

© 2009 Alzheimer's Association. www.alz.org. All rights reserved. Illustrations by Stacy Janis

Senest opdateret: 16. februar 2015