Til forsiden

Behandlingstilbud i Hukommelsesklinikken

Hukommelsesklinikken tilbyder opfølgning, rådgivning og behandling, der retter sig mod både patienter og pårørende.

Patienter, der følges i klinikken, har en fast kontaktsygeplejerske og en personlig læge.

Klinikkens tilbud omfatter blandt andet:

  • medicinsk behandling af patienter med demenssygdomme
  • ambulant opfølgning hos læge og sygeplejerske
  • hjælp til at iværksætte tiltag som bl.a. social støtte eller hjælp til praktiske gøremål i hverdagen
  • kurser for pårørende

Kontaktsygeplejerske/Forløbskoordinator

Alle patienter, der er tilknyttet Hukommelsesklinikken, har en kontaktsygeplejerske/forløbskoordinator. Ved første besøg får du udleveret et kort med sygeplejerskens navn og telefonnummer.

Kontaktsygeplejersken/Forløbskoordinatoren kontaktes ved:

  • afbud
  • behov for ændring af tider
  • spørgsmål til sygdommen eller behandlingen
  • behov for hjælp til at kontakte kommunen vedr. forskellige støtteforanstaltninger

Tavshedspligt

Hukommelsesklinikkens personale har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger om dig uden din tilladelse. Vi vil rutinemæssigt bede dig om tilladelse til at kontakte din praktiserende læge og andre relevante instanser f.eks. andre hospitalsafdelinger og/eller hjemmepleje.

Senest opdateret: 19. oktober 2015