Til forsiden

Undersøgelser

Hukommelsesklinikken udfører en række af undersøgelser, der skal blotlægge om patienten lider af en demenssygdom.

Undersøgelsesprogram

Ved det første besøg i klinikken bliver patienten undersøgt af en læge, som foretager en generel helbredsundersøgelse samt en neurologisk undersøgelse (herunder en kort test af hukommelse og andre kognitive funktioner). Alle får desuden taget blodprøver og EKG. På baggrund af forundersøgelsen vurderes behovet for yderligere undersøgelser.

Ofte anvendte undersøgelser (i tillæg til ovennævnte) ved demensudredning er:

  • CT- eller MR skanning af hjernen
  • Neuropsykologisk undersøgelse
  • Psykiatrisk undersøgelse
  • SPECT elle PET -skanning
  • Lumbalpunktur (herunder undersøgelse af specifikke markører for Alzheimers sygdom)
  • EEG

Informationssamtale

Når alle undersøgelsesresultater foreligger, gennemgås disse på et tværfagligt teammøde, hvor diagnose og behandlingsplan diskuteres. Ved en efterfølgende informationssamtale orienteres patient og pårørende om undersøgelsesresultater og diagnose, og evt. behandlingsforslag drøftes. Der lægges en plan for det videre forløb.

Patienten informeres ikke løbende om svar på undersøgelserne, men ved informationssamtalen gennemgås alle undersøgelsesresultater.

Efter endt udredningsprogram modtager såvel henvisende som egen læge skriftligt resumé af diagnose og behandlingsplan. Egen læge informeres desuden løbende i forbindelse med ambulante besøg.

Ambulant opfølgning

Patienter med demenssygdomme, forstadier hertil eller uafklaret diagnose tilbydes ambulant opfølgning med 6-12 måneders intervaller. Alle patienter, der følges i klinikken, er tilknyttet en kontaktsygeplejerske/forløbskoordinator og en personlig læge.

Senest opdateret: 19. oktober 2015