Til forsiden

Regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner

Hukommelsesklinikken modtager patienter med bopæl både i og uden for Region Hovedstaden, hvor der er brug for en særlig indsats i forhold til udredning, rådgivning eller behandling, jf. Sundhedsstyrelsens specialeplan.

Dette gælder:

  • Patienter med særlige behov for udredning, uafklaret demenssygdom eller mistanke om sjælden eller arvelig demenssygdom
  • Personer med behov for udredning, genetisk rådgivning, eller behandling og opfølgning i forbindelse med arvelig demenssygdom
  • Patienter med mistænkt normaltrykshydrocephalus (NPH)
  • Patienter, hvor biopsi overvejes som led i den diagnostiske udredning

Nogle af disse funktioner varetages i et samarbejde med især Klinisk Genetisk Afdeling Rigshospitalet, Neurokirurgisk Klinik Rigshospitalet, Klinik for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Rigshospitalet samt Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Panuminstituttet.

Se Sundhedsstyrelsens specialeplan for neurologi.

Senest opdateret: 19. oktober 2015