Til forsiden

Om klinikken

Hukommelsesklinikken er forankret som en selvstændig enhed i Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Klinik på Rigshospitalet, men er en tværspecialeenhed.

Diagnostik, behandling og opfølgning varetages af et multidisciplinært team med speciallæger i neurologi, psykiatri og geriatri samt neuropsykologer, socialrådgiver, sygeplejersker og lægesekretærer, som alle har særlig erfaring med demens.

Nogle patienter tilbydes ambulant opfølgning, rådgivning og evt. medicinsk behandling hos klinikkens specialister, mens andre enten afsluttes eller tilbydes viderehenvisning til anden relevant udredning eller opfølgning.

Hukommelsesklinikken samarbejder med Geriatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital, de praktiserende læger og kommunerne om udredning, behandling og opfølgning af patienter fra planområde "BYEN" (Frederiksberg Kommune samt størstedelen af Københavns Kommune).

Desuden varetager Hukommelsesklinikken i samarbejde med Psykiatrisk Center Bornholm en konsulentfunktion i forhold til patienter med bopæl på Bornholm.

Hukommelsesklinikken indgår i et samarbejde med øvrige demensklinikker i Region Hovedstaden om varetagelse af regionsfunktioner inden for demens. Klinikken varetager højt specialiserede funktioner inden for demens og neurogenetik for et større geografisk område.

Senest opdateret: 19. oktober 2015