Til forsiden

Samarbejde om demens

Indsatsen for mennesker med demenssygdomme og deres pårørende forudsætter et godt samarbejde mellem kommuner, praktiserende læger og hospitaler. Samarbejdsaftaler skal sikre sammenhængende patientforløb og aftaler om opgaveafgrænsning og samarbejdsrelationer.

Aftaler om det tværsektorielle samarbejde er undervejs i alle fem regioner i form af enten samarbejdsmodeller eller forløbsprogrammer.

Hvad er en samarbejdsmodel?

Samarbejdsmodeller for demens blev udviklet i flere amter før strukturreformen, på baggrund af en generisk model udviklet af Social- og Integrationsministeriet og Frederiksborg Amt i 2001. En samarbejdsmodel indeholder aftaler mellem aktørerne om fire kerneelementer:

  • målsætning
  • organisation og roller
  • forretningsgange
  • hjælpeværktøjer

Hvad er et forløbsprogram?

Et forløbsprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle, og koordinerende sundhedsfaglige indsats for en given kronisk tilstand, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordeling samt koordinering og kommunikation mellem alle involverede parter.

Der foreligger i flere regioner allerede forløbsprogrammer for visse kroniske sygdomme, som f.eks. diabetes og kronisk obstruktiv lungesygdom.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning i forløbsprogrammer.

Region Nordjylland og Region Hovedstaden arbejder med forløbsprogrammer for demens, som allerede er på vej ind i sundhedsaftalerne.

Regionale forløbsprogrammer:

Følg med her på hjemmesiden - vi vil oprette links til regionernes samarbejdsmodeller og forløbsprogrammer for demens, når de er færdigudviklede.

Senest opdateret: 11. september 2019