Til forsiden

Organisering af demensindsats

Demensområdet er organiseret forskelligt i landets fem regioner via forløbsprogrammer eller samarbejdsmodeller. Den specialiserede udredning foregår på regionale demensklinikker eller i ældrepsykiatriske og geriatriske teams.

Diagnostisk udredning af demens er en opgave fordelt mellem mange aktører:

  • almen praksis
  • praktiserende speciallæger (neurologi og psykiatri)
  • udgående ældrepsykiatriske eller geriatriske teams
  • specialiserede ambulatorier på hospitaler (demensenheder, hukommelsesklinikker) indenfor neurologi, geriatri eller psykiatri

På hospitalerne er demensudredning en opgave, der går på tværs af mindst tre lægelige specialer: neurologi, psykiatri (især ældre- eller gerontopsykiatri) samt geriatri. Også andre faggrupper som plejepersonale, neuropsykologer, gerontopsykologer, ergoterapeuter, socialrådgivere, m.fl. kan  være involveret i demensudredning. Demensudredning er mange steder en tværfaglig opgave - omend forankret i et lægeligt speciale.

Personer med demens indlægges på alle typer hospitalsafdelinger, og personalet på disse afdelinger bliver ofte opmærksomme på tegn på ikke-diagnosticeret demens hos en patient indlagt af helt andre årsager.

Sundhedsstyrelsen anbefaler færre tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder

Sundhedsstyrelsen udgav i september 2017 en rapport med faglige anbefalinger til organisering af tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder for demens. For at sikre en høj og mere ensartet kvalitet anbefales det bl.a. at samle demensudredning og behandling på færre, tværfaglige enheder.

Rapporter er målrettet beslutningstagere og planlæggere i landets regioner og på private sygehuse samt sundhedsfagligt personale, der arbejder med udredning og behandling af demens i sekundærsektoren.

Sundhedsstyrelsens  anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens