Til forsiden

Tre nye puljer på demensområdet

7. april 2017 af Af Mette Tandrup Hansen

I slutningen af april og starten af maj 2017 forventer Sundhedsstyrelsen at offentliggøre 3 puljer, som kan søges af både privat og offentlige aktører. Det drejer sig om følgende puljer: 'Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner', 'Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund' samt 'Livshistorier i demensplejen'.
20151021TB_NVD_Plejehjem50_1200x800.jpg

De to første puljer er en del af udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der i alt er afsat 470 mio. kr. i 2016-2019. Den sidste pulje er en del af udmøntningen af aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020.

Læs mere om de enkelte puljer, ansøgningsfrister med videre på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner

Formålet med puljen er dels at understøtte et kompetenceløft i kommuner og regioner dels at sikre en kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på anvendelse og forankring af viden og kompetencer i praksis – både kommunalt og regionalt.  Puljens målgruppe er de forskellige fagprofessionelle, som beskæftiger sig med de primære indsatsområder, som mennesker med demens er i berøring med og det faglige ledelsesniveau, som kan understøtte, at der sker en reel praksisændring.

Læs mere om den kommende pulje

Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund

Puljen skal understøtte udviklingen af et demensvenligt samfund, ved at udbrede viden om demens og styrke, at det offentlige rum tænkes og indrettes mere demensvenligt.  Puljen kan fx støtte bredt forankrede oplysningskampagner eller etablering af lokale eller landsdækkende partnerskaber, som eksempelvis kan have til formål at sikre demensvenlige indkøbsmuligheder, transportmuligheder, fysiske omgivelser, lokalplaner eller lignende til gavn for borgere med demens og deres pårørende. Puljens målgruppe er kommuner, regioner, private aktører og virksomheder samt organisationer og andre aktører.

Læs mere om den kommende pulje

Livshistorier i demensplejen

Livshistorier anvendes til at skabe et overblik over den enkelte persons liv på en systematisk måde. De kan hjælpe mennesker med demens til at erindre, og andre til at få viden om, hvem de er. Puljens formål er at forbedre brugen af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens, herunder vejledning af medarbejdere og fremme anvendelsen af digitale værktøjer med henblik på at sikre bl.a. kontinuitet i plejen. Puljens målgruppe er mennesker med demens, som bor i plejeboliger eller modtager hjemmepleje.

Læs mere om den kommende pulje