Til forsiden

Statusrapport om demensindsatsen i Danmark 2016

9. maj 2016 af Mette Tandrup Hansen

Ny statusrapport præsenteres mandag på et møde, som statsminister Lars Løkke Rasmussen og sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har inviteret til. Nationalt Videnscenter for Demens deltager sammen med patientforeninger, organisationer, politikere, fageksperter samt mennesker med demens og pårørende.
Senior_mand_motion_demens1200px.jpg
Stausrapporten peger bl.a. på, at kun ca. halvdelen af alle kommuner har tilbud om fysisk træning for mennesker med demens, selvom forskning viser, at træning kan være med til mindske nogle af symptomerne ved demenssygdom. Foto: Colourbox. 

Hvordan står det til med den indsats, vi som samfund tilbyder mennesker med demens og deres familier? Stiller vi de rette rammer og tilbud til rådighed, for at mennesker og familier, der er ramt af demens, kan leve et trygt og værdigt liv? Det er nogle af de spørgsmål, som en ny statusrapport på demensområdet fra Sundheds- og Ældreministeriet skal være med til at give svar på.

Rapporten er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet med inddragelse af Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, KL, Danske Regioner og Nationalt Videnscenter for Demens samt en række andre aktører og ministerier. 

Bl.a. peger rapporten på en række udfordringer, som den kommende demenshandleplan forventes at tage fat på, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Fx fremhæver sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, at det er vigtigt at sørge for, at alle kommuner kommer op på samme høje niveau, når det gælder aktiviteter og træning til mennesker med demens. Det samme gælder i forhold til hjælp og støtte til pårørende.

Kommunale tilbud om aktiviteter og aflastning

Rapporten viser bl.a., at langt de fleste kommuner har etableret særlige aktivitetstilbud til mennesker med demens. Men kun ca. halvdelen har tilbud om fysisk træning målrettet demensramte, på trods af at træning kan være med til at bremse noget af sygdommens udvikling.

Ligeledes er det kun en tredjedel af kommunerne, der tilbyder aktiviteter uden for dagtimerne, dvs. aften- og weekendtilbud. Noget der ellers kan give en tiltrængt fleksibilitet i demensramte familier.

Mange kommuner er allerede godt med, når det kommer til at tilbyde aflastning til pårørende, men knap 20 pct. af kommunerne ingen tilbud om afløsning i hjemmet, hvilket ellers kan være med til at give pårørende mulighed for at bruge nogle timer ude af huset på andre aktiviteter.

Marienborgmøde om demens

Statusrapporten belyser også områder som udredning og diagnostik, medicinsk behandling, demensvenlige boliger, teknologi og forskning. Den præsenteres i dag på Marienborg, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen sammen med sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har inviteret til møde om demens.

Ca. 50 mennesker, herunder patientforeninger, organisationer, politikere, fagfolk, eksperter fra ind- og udland samt mennesker med demens og deres pårørende er inviteret til at komme med deres inputs til den kommende demenshandlingsplan.

Leder af Nationalt Videnscenter for Demens, Gunhild Waldemar, deltager på mødet i dag og holder et kort oplæg.  

Læs mere: 

Læs 'Statusrapport på demensområdet i Danmark' - maj 2016