Til forsiden

Nyheder om demens

Her kan du læse nyt fra demensområdet.

Du kan også vælge udelukkende at se de seneste internationale forskningsnyheder.

Søg i nyheder om demens


fysisk traening_web.jpg
Ny pulje til rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort en pulje på 37,5 mio. kr. til etablering af 12-15 rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende. Puljen kan søges af kommuner i samarbejde med regionale enheder og frivillige organisationer. Ansøgningsfristen er 29. september 2017.

23. juni 2017

20160126TB_NVD_Genre26-1200x800.jpg
Reviderede diagnosekriterier for Lewy body demens

Lewy body demens er den tredje hyppigste demenssygdom og udgør 4-7,5 % af alle demenstilfælde blandt ældre. Siden 1996 er diagnosekriterierne for Lewy body demens løbende blevet revideret. I den nyeste udgave fra 2017 er der tilføjet ny, evidensbaserede kriterier af høj kvalitet, og opdelingen af kriterierne er ændret til en mere overskuelig og praktisk anvendelig måde. 

21. juni 2017

20151021TB_NVD_Plejehjem80_lowres.jpg (1)
Efteruddannelse kan mindske forbrug af antipsykotisk medicin på plejehjem

Et stort anlagt amerikansk forsøg med efteruddannelse af personalet på plejehjem viser, at efteruddannelse er associeret med et fald i forbruget af antipsykotiske lægemidler blandt beboerne. Faldet i medicinforbrug kan påvises i det halve år, hvor efteruddannelsen implementeres, hvorefter effekten aftager igen. Der er formentlig behov for opfølgningskurser og løbende tilbud om efteruddannelse.

19. juni 2017

20160126TB_NVD_Genre45-1200x800.jpg
Europæisk initiativ for sekundær forebyggelse af Alzheimers sygdom

Et europæisk offentligt-privat forskningsinitiativ er etableret med henblik på at styrke udviklingen af ny lægemidler til sekundær forebyggelse af Alzheimers sygdom. Forskerne forventer, at initiativet vil kunne understøtte en hurtigere og mere effektiv afprøvningen af lægemidler, der kan forsinke eller bremse Alzheimer i den helt tidlige fase før de første kliniske symptomer dukker op.

15. juni 2017

brikker_menneskemaengde1200x800.jpg
Hvor hyppige er frontotemporale demenssyndromer?

Demens som følge af neurodegenerativ sygdom i hjernens frontallapper er forholdsvis sjældent. Ifølge en engelsk befolkningsundersøgelse er forekomsten af disse demensformer cirka 10,8 per 100.000 personer svarende til 0,1 promille af befolkningen. Forekomsten er nogenlunde ligeligt fordelt på fire kliniske syndromer: primær progressiv afasi, progressiv supranukleær parese, corticobasal degeneration samt adfærdsvarianten af frontotemporal demens.

14. juni 2017

aarsmagasin_forside_800px.jpg
Nyt årsmagasin fra Nationalt Videnscenter for Demens

I Nationalt Videnscenter for Demens' nye årsmagasin 2016/2017 kan man læse om nogle af de aktuelle aktiviteter og projekter, som centret arbejder med - bl.a. om de tre initiativer i den nationale handleplan, som videnscentret har fået til opgave at realisere.  

9. juni 2017

Senest opdateret: 14. juni 2016