Til forsiden

Nyheder om demens

Her kan du læse nyt fra demensområdet.

Du kan også vælge udelukkende at se de seneste internationale forskningsnyheder.

Søg i nyheder om demens


20160126TB_NVD_Genre17-1200x800.jpg
Anbefalinger vedrørende biomarkører ved demensudredning

En international ekspertgruppe anbefaler, at rygmarvsvæskebaserede biomarkører for Alzheimers sygdom anvendes som supplement til det rutinemæssige kliniske udredningsprogram for demens. Formålet er at identificere eller udelukke Alzheimer som årsag til demens. Gruppen anbefaler endvidere, at biomarkørerne indgår i vurdering af prognosen samt som en del af grundlaget for planlægning af behandlingen.

27. april 2017

fuldmaane_1200px.jpg
Øger skiftende arbejdstider risikoen for at dø af demens?

En stor undersøgelse af danske sygeplejersker viser en sammenhæng mellem at have skiftende eller skæve arbejdstider og senere dødsfald forårsaget af demens. Årsagen til sammenhængen kendes ikke med sikkerhed, men tidligere forskning tyder på, at dårlig søvnkvalitet eller mangel på søvn kan øge risikoen for demens.

25. april 2017

senior_dame_m_plejer_1200x800px.jpg
Adfærdsforstyrrelser kan ofte behandles uden medicin

Adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens bør som udgangspunkt forsøges behandlet uden brug af lægemidler. Aktivering af personen med demens, musikterapi, sanseintegration og undervisning af plejepersonalet i kommunikation kan i mange tilfælde lindre symptomerne og er uden bivirkninger. To danske psykiatere gør i Ugeskrift for Læger status på udredning og behandling af adfærdsforstyrrelser ved demens.

20. april 2017

laege_patient_1200px-bred.jpg
Status på behandling af kroniske sygdomme ved demens

De fleste ældre med demens har samtidige kroniske sygdomme, som forværrer tilstanden og komplicerer behandlingen. En dansk statusartikel gennemgår nogle af de hyppigste kroniske sygdomme ved demens og beskriver en multidisciplinær og holistisk tilgang til udredning og behandling af disse sygdomme.

18. april 2017

konference_1200x800.jpg
Invitation til ph.d.-forsvar om MCI og tidlig demens

Læge Malene Schjønning Nielsen forsvarer sin ph.d.-afhandling “Diagnostic and prognostic challenges in mild cognitive impairment and early dementia: - can simple and inexpensive methods aid the assessment?”Alle interesserede er velkomne til at komme og høre forsvaret, der finder sted den 16. maj 2017.  

18. april 2017

20160126TB_NVD_Genre22-1200x800.jpg
MMSE-test kan ikke forudsige om ældre med MCI vil udvikle demens

Mange ældre med mild cognitive impairment (let kognitiv svækkelse; MCI) vil med tiden udvikle Alzheimers sygdom eller andre demenssygdomme, mens andre forbliver stabile eller endda generhverver et normalt kognitivt funktionsniveau. En gennemgang af den videnskabelige litteratur viser, at MMSE-testen ikke egner sig til at forudsige, hvilke ældre med MCI, der indenfor de følgende år vil udvikle demens.

10. april 2017

Senest opdateret: 14. juni 2016