Til forsiden

Symptomer - vaskulær demens

Symptombilledet ved vaskulær demens er meget varierende, idet vaskulære læsioner kan ramme alle dele af hjernen. Hvis årsagen er en akut opstået blodprop eller blødning, vil symptomerne være tilsvarende pludseligt indsættende.

Ofte ses neurologiske udfaldssymptomer i form af sprogforstyrrelser (afasi), kraftnedsættelse (parese), styringsbesvær, føleforstyrrelser (paræstesier) eller defekter i synsfeltet. En vaskulær demensdiagnose forudsætter, at flere kognitive funktioner, herunder hukommelsen, er påvirket.

Ved en langsom, diffus påvirkning af dybereliggende (subcortikale) hjerneområder som følge af gradvis forsnævring af blodkar eller småkarssygdom, er sygdomsforløbet mere jævnt og langsomt fremadskridende, som det også ses ved Alzheimers sygdom.

Symptombilledet kan også være anderledes ved småkarssygdom. I stedet for fokale udfaldssymptomer ses ofte en generel træghed i form af et langsomt mentalt forarbejdningstempo, koncentrationsbesvær, nedsat initiativ, apati, svigtende overblik og svækket dømmekraft. Med hensyn til hukommelse ses typisk, at den demente har en træg indlæring og har svært ved spontan genkaldelse, hvorimod evnen til genkendelse af det indlærte er bevaret (Se: Svigt i kognitive funktioner).

Mange patienter rammes af depression, grådtendens eller andre ændringer i følelseslivet. Også problemer med vandladning (urininkontinens) og gangfunktion forekommer.

Undertiden ses et 'skubvist' eller trinvist forløb med vekslen mellem akut symptomudvikling og stabile perioder (plateauer), hvor tilstanden er stationær eller endda bedres lidt. Forløbet kan skyldes blodpropper eller blødninger, der opstår på forskellige tidspunkter i forløbet (gentagne vaskulære insulter).

Senest opdateret: 22. juni 2017