Til forsiden

Sygdomsmekanismer - vaskulær demens

Betegnelsen vaskulær demens henviser til en gruppe af syndromer med forskellige sygdomsmekanismer, der har det til fælles, at de medfører vaskulære læsioner i hjernen ledsaget af demens

Følgende sygdomsmekanismer kan medføre vaskulære læsioner:

 • vævsdød (infarkt) forårsaget af blodpropper i hjernen (iskæmisk apopleksi)
 • en enkelt 'strategisk' placeret vaskulær læsion i hjernen
 • vævsdød forårsaget af blødning i hjernen (hæmorragisk apopleksi)
 • sygdom i de små, dybtliggende blodkar i hjernen (subcortikal småkarssygdom)
 • svigtende blod- og ilttilførsel til hjernen (iskæmisk-hypoksisk hjernelæsion)

Infarkter skyldes ofte tilstopning eller forsnævring af en blodåre lokalt i hjernen. Der kan også være tale om, at aflejret materiale fra hjertet eller fra de store halskar (carotis) river sig løs og via blodet føres op i de snævre blodkar i hjernen.

Strategisk placerede læsioner

Vaskulær demens skyldes ofte tilstedeværelse af flere vaskulære læsioner, men selv en enkelt læsion kan medføre demens, hvis den har en afgørende (strategisk) placering i hjernen. Som eksempel på områder af hjernen, hvor en enkelt vaskulær læsion kan medføre kognitiv svækkelse eller demens kan nævnes(1):

 • arteria cerebri anteriors forsyningsområde (se illustration)
 • mesiale frontale kortex
 • arteria cerebri posteriors forsyningsområde
 • thalamus
 • korticale associationsområder
 • gyrus angularis, parietotemporale og temporo-occipitale områder
 • korticale 'vandskelsområder' frontalt og parietalt

Også vaskulære læsioner i nucleus caudatus, putamen og forreste del af capsula interna kan være forbundet med demens.

Fra Gray's Anatomy of the Human Body (1918), public domain.

Illustrationen viser hjernearteriernes forsyningsområder fra siden. Det lyserøde område forsynes af arteria cerebri media, det lyseblå af arteria cerebri anterior og det gule af arteria cerebri posterior. Betegnelsen 'vandskelsområder' referer til de grænse områder, hvor forsyningsområderne mødes.

Småkarssygdom

Sygdom i de små, dybtliggende blodkar i hjernen (subcortikal småkarssygdom) kan også medføre vaskulær demens. Småkarssygdom skyldes ofte for højt blodtryk eller andre vaskulære risikofaktorer. Men hvis småkarssygdom optræder i familier, kan det skyldes den arvelige sygdom CADASIL. Som eksempel på områder af hjernen, hvor en ophobning af lakunære infarkter kan medføre kognitiv svækkelse eller demens kan nævnes:

 • basalganglierne
 • frontallappernes hvide substans
 • periventrikulær hvid substans
 • thalamus bilateralt

Svigtende blod- og ilttilførsel

Hjertestop, kulilteforgiftning eller tilfælde med nærdrukning eller -kvælning medfører svigtende blod- og ilttilførsel til hjernen (iskæmisk-hypoksisk hjernelæsion) og dermed risiko for demens eller amnesi (hukommelsestab).

Blandingsformer af vaskulær demens og Alzheimers sygdom (mixed dementia) er relativt hyppige. De to demensformer indgår i en form for samspil, idet vaskulær demens måske øger risikoen for sekundær udvikling af Alzheimers sygdom.

Senest opdateret: 22. juni 2017