Til forsiden

Behandling

Vaskulær demens kan ikke helbredes, men yderligere forværring af sygdommen kan i nogen grad forebygges. 

Behandlingen retter sig mod de vaskulære risikofaktorer: - fx blodtryksregulerende, blodfortyndende eller kolesterolsænkende behandling, rygestop, behandling af type 2 diabetes, m.v.  Behandlingen er i sagens natur individuel, da risikofaktorerne er forskellige fra person til person.

Hvis der er påvist infarkter i hjernen, anbefales sædvanligvis medicin, der forebygger blodpropper - det vil sige hjertemagnyl (acetylsalicylsyre) i lav dosis og medicin, der hæmmer trombocytfunktionen (dipyridamol). Der er ikke evidens for behandling med trombocythæmmere, når der ikke er apopleksi.

Ved kronisk atrieflimren kan antikoagulationsbehandling (med warfarin) være indiceret. Den forebyggende behandling fortsætter i reglen livet igennem med henblik på at forebygge nye blodpropper. Aktuelt foreligger der dog ikke evidens for, at behandlingen modvirker forværring af demens.

Forhøjet blodtryk kan behandles med flere typer medicin, men også motion, rygestop og en nedsættelse af alkoholforbruget kan medvirke til at normalisere blodtrykket. Der er ikke evidens for generelt at anbefale kolesterolsænkende behandling med statiner ved vaskulær demens (eller Alzheimers sygdom). 

Hverken acetylkolinesterasehæmmere eller memantin er godkendt til behandling af vaskulær demens, men disse lægemidler kan være relevante ved blandingsformer af vaskulær demens og Alzheimers sygdom. 

Senest opdateret: 23. juni 2017