Til forsiden

Vrangforestillinger ved demens

Psykotiske symptomer forekommer hos mellem 30% og 50% af patienterne med Alzheimers sygdom. Vrangforestillinger og hallucinationer udgør de mest almindelige psykotiske symptomer, men symptomerne er væsensforskellige fra, hvad der ses ved f.eks. skizofreni.

Diagnosekriterier

Nogle forskere argumenterer for, at psykose ved Alzheimers sygdom udgør et afgrænset syndrom og har forsøgt at formulere diagnosekriterier herfor(1). Andre finder, at variationen i psykotiske symptomer er for stor, og at billedet er for broget til, at dette giver nogen mening.

Vrangforestillinger

Med hensyn til vrangforestillinger giver omkring halvdelen af patienter med Alzheimer udtryk for urealistiske forestillinger og ukorrigerbare ideer i løbet af sygdomsudviklingen. Forestillingerne har typisk et paranoidt og simpelt præg og er sjældent bizarre. Den demente finder nærliggende, men forkerte forklaringer på ofte banale hændelser. En patient, der ikke kan finde sine ejendele, mistænker f.eks. at de er blevet stjålet, eller at personalet skjuler dem.

For ægtefællen kan det være ekstra belastende, hvis den demente udvikler paranoide forestillinger om at være offer for utroskab. Den først beskrevne patient med Alzheimers sygdom (Auguste Deter) led således af jalousiforrykthed. Også egentlige  persekutoriske forestillinger om at blive forfulgt, truet eller efterstræbt på livet forekommer ved demens.

En særlig form for vrangforestillinger drejer sig om misidentifikation. Den demente oplever f.eks., at de nærmeste pårørende er blevet skiftet ud med fremmede erstatningspersoner eller kloner, der måske nok ligner de 'ægte' pårørende, men alligevel ikke er dem (Capgras syndrom; reduplikativ paramnesi). På tilsvarende måde oplever nogle demente, at deres bolig er blevet forbyttet med en anden bolig, der ligner til forveksling. Den demente beskriver, at ægtefællen eller lejligheden ser ud nogenlunde som vanligt, men følelsen af velkendthed er borte.

Da patienter med demens ofte er desorienterede i tid og sted og måske har svært ved at skelne mellem fortid og nutid, kan det være svært at skelne mellem egentlige vrangforestillinger og ideer, der snarere skyldes, at den demente sammenblander erindringer fra sin livshistorie med nutiden.

Referencer:

1) Jeste DV, Finkel SI. Psychosis of Alzheimer's disease and related dementias. Diagnostic criteria for a distinct syndrome. Am J Geriatr Psychiatry 2000;8(1):29-34.


 

Senest opdateret: 09. juni 2016