Til forsiden

Psykiatriske symptomer ved forskellige demenstyper

Psykiatriske symptomer ses i alle faser af sygdomsforløbet ved demens, men der er en tendens til, at forekomsten øges med graden af demens - måske fraset i slutstadiet, hvor den kognitive svækkelse bliver så massiv, at psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser ebber ud.

Da psykiatriske symptomer ikke er særlig godt afgrænset, er forekomsten vanskelig at vurdere, men 70-90% af de demente patienter udvikler psykiatriske symptomer eller adfærdsforstyrrelser under sygdomsforløbet (2) (3).

Forekomsten af psykiatriske symptomer afhænger bl.a. af, hvilken type af demens, der er tale om.

Alzheimers sygdom

I den første del af sygdomsforløbet udgør apati, depression og angst almindelige symptomer. Senere i forløbet udvikles ofte vrangforestillinger, hallucinationer og agitation.

Vaskulær demens

Depression udgør et så hyppigt ledsagesymptom, at man undertiden anvender begrebet vaskulær depression. Også apati er almindelig.

Frontotemporal demens

Ved frontotemporal demens - nærmere bestemt ved frontallapsvarianten heraf - udgør psykiatriske symptomer kardinalsymptomer og er stort set altid til stede. Psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser udgør ofte de første sygdomstegn ved frontotemporal demens og symptomerne fortsætter med at være mere fremtrædende end kognitiv svækkelse gennem det meste af sygdomsforløbet.

Typiske former for psykiatriske symptomer ved frontotemporal demens er manglende hæmninger, impulsivitet, svækket dømmekraft, tendens til at spise, drikke eller ryge uhæmmet og overdrevent. Nogle af disse symptomer klassificeres også som kognitive symptomer, hvilket afspejler at grænsen mellem kognitive symptomer og psykiatriske symptomer ikke er helt entydig. Også stimulusbundet adfærd, anvendelsesadfærd, tvangspræget eller ritualiseret adfærd samt perseveration udgør karakteristiske psykiatriske symptomer.

Lewy body demens

Ved Lewy body demens forekommer synshallucinationer hyppigt. Hallucinationer kan være et af de tidligste symptomer og kan forekomme gennem hele forløbet. Der er ofte tale om virkelighedstro og detaljerede 'syner', hvor f.eks. familiemedlemmer eller dyr synes at være til stede i værelset, ofte uden at det forekommer skræmmende eller truende. REM-søvnforstyrrelser optræder meget tidligt i sygdomsforløbet og kan udgøre et forvarsel om Lewy body demens.

Senest opdateret: 16. februar 2015