Til forsiden

Hallucinationer ved demens

Op imod halvdelen af patienterne med Alzheimers sygdom oplever hallucinationer i løbet af sygdomsudviklingen.

Synshallucinationer er langt den hyppigste form, men også hallucinationer, der involverer hørelse, lugtesans eller følesans forekommer. Følehallucinationer kan f.eks. dreje sig om små dyr, der bevæger sig omkring på kroppen. Hørelseshallucinationer med fremmede stemmer, der kommenterer situationen eller omtaler patienten i tredje person, forekommer yderst sjældent(1).

Ved Lewy body demens udgør synshallucinationerne et kardinalsymptom, der ofte dukker op allerede i starten af sygdomsforløbet. Der er typisk tale om virkelighedstro, detaljerede 'syner', der indeholder mennesker eller dyr. Den demente 'ser' måske sine forældre eller sin afdøde ægtefælle sidde tavse i stuen uden, at det virker særligt påfaldende eller skræmmende. Hvis den demente taler til dem, svarer de ikke, men forsvinder ofte. Sådanne 'enkesyner' forekommer dog også uden, at der er tale om Lewy body demens.

Nedsat syn og hørelse kan forstærke tendensen til hallucinationer og vrangforestillinger, og problemet kan undertiden afhjælpes med nye briller eller et høreapparat.

Referencer:

1) Jeste DV, Finkel SI. Psychosis of Alzheimer's disease and related dementias. Diagnostic criteria for a distinct syndrome. Am J Geriatr Psychiatry 2000;8(1):29-34.Senest opdateret: 09. juni 2016