Til forsiden

Diagnosekriterier for depression ved Alzheimers sygdom

Kriterierne er udarbejdet i relation til Alzheimers sygdom, men kan anvendes bredere.

A. Tre (eller flere) af følgende symptomer har været til stede i løbet af den samme 2-ugers periode og udgør en ændring i forhold til tidligere. Mindst ét af symptomerne er enten 1) nedtrykthed eller 2) færre positive følelser eller nedsat glæde.

  • Tydelig (klinisk signifikant) nedtrykthed (f.eks. deprimeret, opgivende, modløs, grædende)

  • Færre positive følelser eller nedsat glæde ved socialt samvær og sædvanlige aktiviteter (anhedoni)

  • Social isolation eller tilbagetrækning

  • Forstyrret appetit

  • Forstyrret søvn

  • Psykomotoriske ændringer (f.eks. agitation eller hæmning)

  • Irritabilitet

  • Træthed eller manglende energi

  • Følelser af værdiløshed, håbløshed eller overdreven eller ubegrundet skyldfølelse

  • Tilbagevendende tanker om død samt selvmordstanker, -planer eller -forsøg

Bemærk: Se bort fra symptomer, der tydeligvis er forårsaget af anden sygdom eller direkte skyldes demenssymptomer, der ikke er relateret til stemningsleje (f.eks. vægttab p.g.a. problemer med at spise).

B. Diagnosekriterierne for demens er opfyldt

C. Symptomerne forårsager tydelig (klinisk signifikant) lidelse eller funktionsnedsættelse

D. Symptomerne optræder ikke kun i forbindelse med delir

E. Symptomerne skyldes ikke den direkte fysiologiske virkning af et psykoaktivt stof (f.eks. lægemiddel eller alkohol)

F. Symptomerne kan ikke bedre forklares ved andre tilstande som f.eks. major depression, bipolar lidelse, sorg, skizofreni, skizo-affektiv lidelse, psykose ved Alzheimers sygdom, angstlidelse eller misbrug af alkohol eller medicin

Oversat og tilpasset fra:

Olin JT, Schneider LS, Katz IR, Meyers BS, Alexopoulos GS, Breitner JC, et al. Provisional diagnostic criteria for depression of Alzheimer disease. Am J Geriatr Psychiatry 2002 Mar;10(2):125-8.

Senest opdateret: 16. februar 2015