Til forsiden

Apati ved demens

Et hyppigt forekommende psykiatrisk symptom er apati. Manglende initiativ og motivation, ligegladhed, følelsesmæssig ligegyldighed (indifferens), nedsat interesse for omgivelserne og svigtende engagement, er problemer, der ofte optræder ved demens.

Der er måske tendens til, at apatiske symptomer overses af omverdenen, idet symptomerne ikke i samme grad som andre adfærdsmæssige ændringer udgør et plejemæssigt problem.

Apatiske og depressive symptomer har en del tilfælles (social tilbagetrækning, psykomotorisk hæmning, energiløshed, m.v.). Det kan således være vanskeligt at skelne apati fra depression, men ved apati ses ikke tydelig nedtrykthed, skyldfølelse, m.v.

Især de pårørende føler sig ofte belastede af, at den apatiske patient har mistet sit sædvanlige initiativ, interesse og engagement.

Senest opdateret: 16. februar 2015