Til forsiden

Aggression og agitation ved demens

Aggressiv, udadreagerende adfærd fra den demente patients side opleves ofte som en alvorlig belastning af pårørende og personale.

Der kan være flere årsager til aggressiv adfærd:

  • en bagvedliggende psykose
  • delir
  • vrangforestillinger om at blive snydt eller bestjålet
  • angst og forvirring i forbindelse med at patienten ikke forstår, hvad der foregår
  • depression (1)

Aggression kan også bunde i patientens frustrationer over tab af færdigheder eller problemer med at gøre sig forståelig.

Ved frontotemporal demens kan pludselige udbrud af aggressiv adfærd være udtryk for impulsivitet og svigtende evne til at hæmme socialt uacceptabel adfærd.

Agitation

Også ophidset og urolig adfærd (agitation) kan udgøre et stort problem ved demens. Patienten er rastløs, hyperaktiv, vandrer formålsløst omkring og kan ikke finde hvile.

Agitation kan også finde udtryk i en ustoppelig talestrøm, syngen, råben og andre former for mere eller mindre meningsløse aktiviteter, der gentages i måske timevis. Undertiden forstærkes den urolige adfærd hen under aftenen (sundowning). Det er vigtigt at forsøge at afklare, om agiteret adfærd er udtryk for delir, ubehag, smerter eller afsavn, der eventuelt kan afhjælpes.

Referencer:

1) Lyketsos CG, Steele C, Galik E, Rosenblatt A, Steinberg M, Warren A, et al. Physical aggression in dementia patients and its relationship to depression. Am J Psychiatry 1999 Jan;156(1):66-71.

 

Senest opdateret: 16. februar 2015