Til forsiden

Psykiatriske symptomer

Depression, apati, ængstelse, hallucinationer, vrangforestillinger og forstyrrelser i adfærd forekommer hyppigt ved demens. De psykiatriske symptomer udgør ofte en større belastning for alle parter end de rent kognitive symptomer som glemsomhed og svigtende overblik.
psykiatriske-symptomer-1200x800.jpg

De psykiatriske symptomer gør det vanskeligt for patienten at blive boende i eget hjem og er ofte en afgørende årsag til, at vedkommende må flytte i plejebolig.

På engelsk benævnes psykiatriske symptomer 'behavioral and psychiatric symptoms of dementia', hvilket giver forkortelsen BPSD. Betegnelsen stammer fra en international konsensuskonference afholdt i 19961. BPSD er ikke klart afgrænset, men udgør en fællesbetegnelse for en række forskelligartede, og almindeligt forekommende psykiatriske og adfærdsmæssige symptomer.

BPSD kan defineres som symptomer på forstyrret sanseopfattelse (perception), forstyrret tankeindhold, ændret stemningsleje og forstyrret adfærd. Symptomerne er ikke-kognitive, hvilket betyder, at f.eks. hukommelsesbesvær, sproglige problemer eller problemer med rumopfattelsen ikke regnes med til psykiatriske symptomer.

Som eksempler på forstyrret adfærd kan nævnes fysisk eller sproglig aggressivitet (f.eks. tendens til at slå eller skælde ud), rastløshed, råben, uro (agitation), vandren omkring (ambulering), forskudt døgnrytme eller upassende sexuel adfærd (ses hyppigst hos mænd). Nogle demente udviser pillende aktiviteter ofte med imaginære ting eller ujævnheder i taskehanke, forsøg på at rulle borddugen op, m.v.

Referencer:

1) Finkel SI, Costa e Silva, Cohen G, Miller S, Sartorius N. Behavioral and psychological signs and symptoms of dementia: a consensus statement on current knowledge and implications for research and treatment. Int Psychogeriatr 1996;8 Suppl 3:497-500.

Senest opdateret: 16. januar 2019