Til forsiden

Symptomer på demens

Demens er en tilstand, der bl.a. viser sig ved svækkelse af mentale funktioner som hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed, evnen til at løse problemer m.v. Udover disse kognitive symptomer kan demens også ledsages af en række psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser som f.eks. apati, depression, agitation og hallucinationer.

Svigt i kognitive funktioner

Hukommelsesbesvær vil ofte udgøre et af de første og mest karakteristiske tegn på demens, men svigt i andre kognitive funktioner kan forekomme samtidigt med eller tidligere end svigtende hukommelse.

Svigt i kognitive funktioner

Psykiatriske symptomer

Depression, apati, ængstelse, hallucinationer, vrangforestillinger og forstyrrelser i adfærd forekommer hyppigt ved demens. De psykiatriske symptomer udgør ofte en større belastning for alle parter end de rent kognitive symptomer som glemsomhed og svigtende overblik.

Psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser