Til forsiden

Udredning af Lewy body demens

Lewy body demens er en klinisk diagnose, hvilket betyder, at den stilles på baggrund af en samlet vurdering af sygehistorie, symptombillede og undersøgelsesresultater. Diagnosen kan være vanskelig at stille og er ofte behæftet med usikkerhed.

Før 1990 var man ikke særlig opmærksom på sygdommen, hvilket afspejler sig i, at det internationale diagnostiske klassifikationssystem ICD-10 ikke indeholder diagnosekriterier for Lewy body demens. I stedet anvendes såkaldte konsensuskriterier for diagnosticering af Lewy body demens udviklet i midten af 1990'erne eller DSM-5 kriterier for neurokognitiv lidelse med Lewy bodies. 

Symptomernes rækkefølge er vigtig for diagnosen: hvis demens udvikles før bevægeforstyrrelserne, taler man om Lewy body demens. Hvis patienten først udvikler Parkinsons sygdom og på et senere tidspunkt får demens, taler man om Parkinsons sygdom med demens. Den såkaldte 'et-års regel' går ud på, at demensen skal udvikles mindst et år før bevægeforstyrrelserne, for at det kan være Lewy body demens.

Billeddiagnostisk undersøgelse

Ved CT- eller MR-scanning ses eventuelt generel atrofi, men ingen specifikke forandringer i forhold til andre neurodegenerative demenssygdomme. Strukturel billeddiagnostik kan afdække eventuelle vaskulære forandringer i basalganglierne som konkurrerende årsag til parkinonistiske symptomer.

En særlig type SPECT-scanning (single photon emission computed tomografi) med et 'spormolekyle' (ligand) - f.eks. 123I-FP-CIT - der binder sig til dopamintransporter-molekyler, kan vise tegn på tab af dopaminceller i putamen. DAT-SPECT (dopamin transporter-SPECT) kan hjælpe med at skelne mellem Lewy body demens og andre demenssygdomme uden dopaminergt tab. Et afvigende SPECT-resultat giver en rimelig grad af sandsynlighed (ca. 80 % sensitivitet) for, at patienten har Lewy body demens. Derimod er betydningen af en normal SPECT-scanning mindre entydig, idet ca. 20% af patienterne med Lewy body demens har en normal DAT-SPECT scanning.

DAT-SPECT ser ikke ud til at kunne forudsige, hvilke patienter med MCI, der senere vil udvikle Lewy body demens. Her vil PET-FDG (positron-emissions-tomografi med anvendelse af fluorodeoxyglukose) ofte kunne vise tidlige, karakteristiske forandringer.

DAT-SPECT scanning af en rask hjerne. De orange og violette områder svarer til dopaminholdige celler i basalganglierne. Kilde: Wikipedia.

DAT-SPECT scanning af en rask hjerne. De orange og violette områder svarer til dopaminholdige celler i basalganglierne (kilde: Wikipedia)

 

123iodine-MIBG myocardiescintigrafi udgør en af de indikative biomarkører ved diagnosticering af Lewy body demens. Scanningsteknikken visualiserer mængden af postganglionær sympatisk innervation af hjertet, der er markant nedsat Lewy body demens. 

 

Andre undersøgelser

En neuropsykologisk undersøgelse kan afdække og beskrive de kognitive forstyrrelser og undertiden bidrage til den diagnostiske klassifikation.

Der er udviklet særlige spørgeskemaer til at registrere forekomsten af vekslende opmærksomhed og vågenhed, bl.a. the Mayo Fluctuations Scale.

En almindelig ortostatisk blodtryksundersøgelse kan afsløre ortostatisk hypotension (blodtryksfald ved stillingsskift). Blodtryksundersøgelsen kan eventuelt suppleres med vippelejetest.

Senest opdateret: 21. juni 2017