Til forsiden

Udredning af Lewy body demens

Lewy body demens er en klinisk diagnose, hvilket betyder, at den stilles på baggrund af en samlet vurdering af sygehistorie, symptombillede og undersøgelsesresultater. Diagnosen kan være vanskelig at stille og er ofte behæftet med usikkerhed.

Før 1990 var man ikke særlig opmærksom på sygdommen, hvilket afspejler sig i, at det internationale diagnostiske klassifikationssystem ICD-10 ikke indeholder diagnosekriterier for Lewy body demens. I stedet anvendes såkaldte konsensuskriterier for diagnosticering af Lewy body demens udviklet i midten af 1990'erne eller DSM-5 kriterier for neurokognitiv lidelse med Lewy bodies. 

Symptomernes rækkefølge er vigtig for diagnosen: hvis demens udvikles før bevægeforstyrrelserne, taler man om Lewy body demens. Hvis patienten først udvikler Parkinsons sygdom og på et senere tidspunkt bliver dement, taler man om Parkinsons sygdom med demens. Den såkaldte 'et-års regel' går ud på, at demensen skal udvikles mindst et år før bevægeforstyrrelserne, for at det kan være Lewy body demens - og omvendt.

Billeddiagnostisk undersøgelse

Ved CT- eller MR-scanning ses eventuelt generel atrofi, men ingen specifikke forandringer i forhold til andre neurodegenerative demenssygdomme.

SPECT-scanning viser hos mange patienter en globalt nedsat kortikal blodgennemstrømning. Tilsvarende ses ved PET-scanning ofte et alment nedsat glukosestofskifte.

DAT-SPECT scanning af en rask hjerne. De orange og violette områder svarer til dopaminholdige celler i basalganglierne. Kilde: Wikipedia.

DAT-SPECT scanning af en rask hjerne. De orange og violette områder svarer til dopaminholdige celler i basalganglierne(kilde: Wikipedia)


En særlig type SPECT-scanning med et 'spormolekyle' (ligand) - f.eks. 123I-FP-CIT - der binder sig til dopamintransporter-molekyler, kan vise tegn på tab af dopaminceller i putamen.

Et afvigende SPECT-resultat giver en høj grad af sandsynlighed for, at patienten har Lewy body demens. Derimod er betydningen af en normal SPECT-scanning mindre entydig. Ca. 20% af patienterne med Lewy body demens har således en normal dopamin transporter (DAT) SPECT-scanning.

Andre undersøgelser

En neuropsykologisk undersøgelse kan afdække og beskrive de kognitive forstyrrelser og undertiden bidrage til den diagnostiske klassifikation.

Der er udviklet særlige spørgeskemaer til at registrere forekomsten af vekslende opmærksomhed og vågenhed, bl.a. the Mayo Fluctuations Scale.

En almindelig ortostatisk blodtryksundersøgelse kan afsløre ortostatisk hypotension (blodtryksfald ved stillingsskift). Blodtryksundersøgelsen kan eventuelt suppleres med vippelejetest.

Senest opdateret: 24. juni 2016