Til forsiden

Symptomer ved Lewy body demens

Symptomerne ved Lewy body demens kan opdeles i kliniske kernekriterier og støttende kliniske kriterier. For at stille diagnosen Lewy body demens skal en eller flere biomarkører også være til stede.

Sandsynlig Lewy body demens kan diagnosticeres hvis:

 1. To et eller flere kliniske kernekriterier er opfyldt med eller uden tilstedeværelsen af indikative biomarkører, eller
 2. Kun et enkelt klinisk kernekriterie er opfyldt - men sammen med en eller flere indikative biomarkører

Sandsynlig Lewy body demens bør ikke diagnosticeres alene ved hjælp af biomarkører

Mulig Lewy body demens kan diagnosticeres hvis:

 1. Kun et enkelt klinisk kernekriterie er opfyldt uden evidens fra indikative biomarkører, eller
 2. En eller flere indikative biomarkører er til stede, men ingen kliniske kernekriterier er opfyldt

Kliniske kernekriterier

 • De første tre fænomener forekommer typisk tidligt og kan være til stede gennem hele forløbet:
 • Fluktuerende kognition med udtalte variationer i opmærksomhed og vågenhed
 • Recidiverende visuelle hallucinationer, der typisk er naturtro og detaljerede
 • REM sleep behavior disorder, der kan forudgå kognitiv forringelse
 • Et eller flere spontane kardinale parkinsonistiske symptomer i form af bradykinesi (langsomme bevægelser og formindskelse i amplitude eller hastighed) hviletremor eller rigiditet.

Indikative biomarkører

 • Lav dopamintransporter-optagelse i basalganglierne påvist ved SPECT eller PET
 • Abnorm (lav optagelse) 123iodine-MIBG myocardiescintigrafi
 • Polysomnografisk bekræftelse af REM-søvn uden atoni

Støttende kliniske kriterier

Ud over kliniske kernekriterier forekommer der også støttende, mindre specifikke kliniske kriterier som fx tendens til gentagne fald, tilfælde med bevidsthedstab eller besvimelse (synkoper), autonom dysfunktion, ortostatisk hypotension, obstipation (forstoppelse), nedsat lugte- og smagssans, hørehallucinationer, vrangforestillinger, depression, m.v. Flere af disse symptomer er almindelige i ældrebefolkningen.

Svigt i kognitive funktioner

Ud over vekslende opmærksomhed og vågenhed ses efterhånden også svækkelse af andre kognitive funktioner. 

Hukommelsen bliver påvirket tidligt i forløbet, især for nylige begivenheder, senere også for begivenheder længere tilbage i tiden. Hukommelsen svækkes dog sjældent i så udtalt grad som ved Alzheimers sygdom.

Koncentrationen svækkes og der opstår problemer med at overskue og planlægge komplicerede opgaver. Det bliver sværere at gennemtænke og forstå komplekse problemstillinger. Tempoet daler. Patienten tænker og reagerer langsomt og kan derfor fremtræde dårligere intellektuelt fungerende, end han eller hun egentlig er. 

Bearbejdningen af synsindtryk svækkes. Selv om synet ofte er normalt, kan personen med  Lewy body demens have svært ved at opfatte formen på genstande og lokalisere dem. Der gribes måske forkert ud efter ting eller redskaber håndteres på en akavet måde.

Rum- og retningsforståelsen svækkes. Der ses visuelt-rumlige (visuospatiale) og viselt-konstruktive problemer i form af vanskeligheder med fx at tegne og finde vej.

 

 

 

Senest opdateret: 22. juni 2017