Til forsiden

Symptomer på Lewy body demens

Symptomerne ved Lewy body demens kan opdeles i kernesymptomer og støttende symptomer.

 

Sandsynlig Lewy body demens: Mindst to kernesymptomer eller ét kernesymptom og mindst ét supplerende symptom.

Mulig Lewy body demens: Ét kernesymptom eller mindst ét supplerende symptom.

Kernesymptomer: 

1. Vekslende opmærksomhed og vågenhed

Tidligt i sygdomsforløbet ses tilfælde af minutter til timers varighed, hvor patienten virker fjern, uklar eller forvirret. Opmærksomheden kan veksle fra dag til dag og fra time til time. Patienten kan virke sløv, træt eller apatisk, stirrer ud i luften i længere tid ad gangen og sover mere end to timer i løbet af dagen. Tilstanden forveksles undertiden med delir.

2. Synshallucinationer

Op imod 70-80% af patienterne har synshallucinationer i perioder. Disse er som regel livlige, detaljerede og naturtro, f.eks. i form af mennesker eller dyr, som opholder sig omkring patienten uden at kommunikere med vedkommende. Hallucinationerne har sjældent skræmmende karakter og er ikke udtryk for en psykotisk lidelse. De opstår muligvis på grund af degeneration af områder i hjernebarken (parietal og occipital associationskortex), der har med bearbejdning af synsindtryk at gøre.

3. Parkinsonisme

Ca. 3 ud af 4 patienter med Lewy body demens udvikler  motoriske symptomer svarende til, hvad der ses ved Parkinsons sygdom. De får langsomme og stive bevægelser, dårligere finmotorik og småtrippende gang med tendens til at falde forover. Talen bliver lavere og langsommere, og ansigtsmimikken mindskes. Rystelser (tremor) i hænder og arme forekommer mindre hyppigt. 

Støttende symptomer:     

1. Rapid eye movement (REM)-søvnforstyrrelser

Forstyrrelser i drømmesøvnen med livlige mareridt og manglende hæmning af bevægelser (atoni) under søvnen bevirker, at mange patienterne sover meget uroligt, går i søvne, taler eller råber i søvne, m.v. Søvnforstyrrelserne kan udvikles flere år før de øvrige symptomer og forekommer hyppigt.

2. Overfølsomhed overfor antipsykotisk medicin

Omkring halvdelen af patienterne med Lewy body demens oplever svære bivirkninger ved behandling med antipsykotisk medicin med akut forværring af de parkinsonistiske symptomer samt påvirkning af bevidstheden. Bivirkningerne kan være livstruende. 

3. Nedsat binding til dopamintransportere i basalganglierne

SPECT- eller PET-scanning af hjernens dopaminceller viser lav dopamintransporteroptagelse som udtryk for tab af dopaminerge aksoner i basalganglierne.

Andre symptomer

Ud over kernesymtpomer og støttende symptomer forekommer der også mindre specifikke symptomer som f.eks. tendens til gentagne fald, tilfælde med bevidsthedstab eller besvimelse (synkoper), autonom dysfunktion, hørehallucinationer, vrangforestillinger, depression, m.v. 

Svigt i kognitive funktioner

Ud over vekslende opmærksomhed og vågenhed ses efterhånden også svækkelse af andre kognitive funktioner. 

Hukommelsen bliver påvirket tidligt i forløbet, især for nylige begivenheder, senere også for begivenheder længere tilbage i tiden. Hukommelsen svækkes dog sjældent i så udtalt grad som ved Alzheimers sygdom.

Koncentrationen svækkes og der opstår problemer med at overskue og planlægge komplicerede opgaver. Det bliver sværere at gennemtænke og forstå komplekse problemstillinger. Tempoet daler. Patienten tænker og reagerer langsomt og kan derfor fremtræde dårligere intellektuelt fungerende, end han eller hun egentlig er. 

Bearbejdningen af synsindtryk svækkes. Selv om synet ofte er normalt, kan den demente have svært ved at opfatte formen på genstande og lokalisere dem. Der gribes måske forkert ud efter ting eller redskaber håndteres på en akavet måde.

 

 

 

Senest opdateret: 24. juni 2016