Til forsiden

Sygdomsmekanismer - Lewy body demens

Man kender ikke årsagen til Lewy body demens, men ved obduktion ses ophobning af Lewy bodies i hjernevævet. Lewy bodies er kugleformede ophobninger inde i hjernecellerne bestående af proteinerne alpha-synuklein og ubiqitin sammenfiltret med abnormt fosforyleret neurofilamentprotein. Ophobningerne kan identificeres ved hjælp af indfarvning.

Lewy bodies ophobes især i substantia nigra (en dopaminproducerende kerne i midthjernen), men også i flere andre subkortikale strukturer (locus coeruleus, nucleus basalis, de dorsale raphekerner, substantia innominata, m.v.). Endvidere ses ophobning af Lewy bodies i selve hjernebarken. Ud over Lewy bodies forekommer Lewy neuritter, der er degenererede neuroner med ubiqitin og alpha-synuclein immunoreaktivitet.

Lewy body demens og Alzheimers sygdom

Sygdomsmekanismerne ved Lewy body demens og Alzheimers sygdom overlapper i nogen grad. Ved begge sygdomme ses et fald i forekomsten af signalstoffet acetylkolin, hvilket, sammen med ophobningen af Lewy bodies, menes at forårsage udviklingen af kognitive vanskeligheder. Defekten i det kolinerge system er mindst lige så udtalt som ved Alzheimers sygdom.

Amyloide plaques forekommer hos ca. 3 ud 4 patienter med Lewy body demens og tilsvarende ses Lewy bodies hos op imod 40% af patienterne med Alzheimers sygdom. Blandingsformer mellem de to sygdomme kaldes undertiden for Lewy body varianten af Alzheimers sygdom.

Lewy body demens og Parkinsons sygdom

Meget tyder på, at Lewy body demens og Parkinsons sygdom udgør to tilstande inden for samme sygdomsspektrum. Ved begge sygdomme ses et fald i mængden af signalstoffet dopamin og ophobning af Lewy bodies ses i mange tilfælde af Parkinsons sygdom. Udviklingen af parkinsonistiske symptomer ved Lewy body demens menes at hænge sammen med forstyrrelser i de gensidige dopaminerge forbindelser mellem subkortikale strukturer (striatum) og frontallapperne.  Lewy body demens og Parkinsons sygdom kaldes sammen med multipel system atrofi (MSA) for synukleinopatier, idet disse sygdomme er karakteriseret ved en ophobing af proteinstoffet alpha-synuklein inde i hjernecellerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 15. juni 2017