Til forsiden

Behandling af Lewy body demens

Lewy body demens kan ikke helbredes, men kolinesterasehæmmere, der anvendes ved Alzheimers sygdom, har en vis effekt på demenssymptomerne ved Lewy body demens.

Medicin til patienter med demens

Der er påvist effekt af donepezil og rivastigmin på bl.a. kognition, psykiske symptomer og adfærd, men galantamin kan formentlig også anvendes. Kolinesterasehæmmere virker især på de kognitive symptomer og hallucinationer, men der kan også ses effekt på søvnforstyrrelser og mareridt. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at patienter med Lewy body demens i let til moderat grad tilbydes behandling med donepezil. Memantin har signifikant effekt på globale mål for tilstanden ved Lewy body demens, hvorimod effekten på det kognitive funktionsniveau er mere usikker.

Antipsykotisk medicin

Medicinsk behandling af synshallucinationer ved Lewy body demens er vanskelig på grund af øget følsomhed over for antipsykotisk medicin, der blokerer dopaminreceptorerne i hjernen. Da antallet af disse receptorer i forvejen er nedsat ved Lewy body demens, kan patienterne få betydelige bivirkninger i form af bl.a. udtalte ekstrapyramidale symptomer, konfusion, autonome forstyrrelser og fald ved behandling med antipsykotisk medicin.

Antidepressiv medicin

Der er ikke tilstrækkelig viden om effekten af SSRI-præparater ved Lewy body demens. Tricykliske antidepressiva har betydelige antikolinerge effekter, og bør ikke benyttes til behandling af patienter med Lewy body demens.

Behandling af parkinsonistiske symptomer

Også behandling af de parkinsonistiske symptomer ved Lewy body demens er problematisk. Behandling med levodopapræparater, der anvendes ved Parkinsons sygdom, har kun effekt på ca. en tredjedel af patienterne og kan medføre en forværring af synshallucinationerne.

Senest opdateret: 13. april 2016