Til forsiden

Sprogforstyrrelser ved frontotemporal demens

Ved de sproglige varianter af frontotemporal demens ses gradvist tiltagende forstyrrelser i sprog (afasi) og begrebsdannelse, mens ændringer i personlighed og adfærd kommer i anden række. Sproglige varianter af frontotemporal demens kaldes primær progressiv afasi.

I den første del af sygdomsforløbet ved primær progressiv afasi (PPA) er de øvrige kognitive færdigheder som regel bevaret, og personlighed og adfærd er upåfaldende.Der skelnes mellem forskellige undertyper af primær progressiv afasi, men blandt eksperter er der ikke fuld enighed om terminologien.

Ikke-flydende / agrammatisk undertype

Betegnelsen ikke-flydende / agrammatisk variant af primær progressiv afasi henviser til, at talen er anstrengt, forceret og tøvende og/eller ved, at patienten taler i korte, enkle sætninger og udeladelse af f.eks. funktionsord eller bøjninger (agrammatisme). Sprogforstyrrelserne forværres med tiden. Sproglydene sammensættes forkert og talen bliver langsom, besværet og hakkende. Senere i forløbet kan symptomer som ekkolali (ukritisk gentagelse af andre) og perseveration (ukritisk gentagelse af ord eller stavelser) forekomme. Til sidst forsvinder ordforrådet, spontantalen dør ud og patienten bliver mutistisk (stum). Patienterne er selv klar over deres vanskeligheder og ofte forpinte af tilstanden.

Semantisk demens

Ved den semantiske variant af primær progressiv afasi mister man gradvist sin viden om begrebers betydning og genstandes egenskaber. Ens viden om ord udtyndes så at sige. Patienterne forstår f.eks. ikke betydningen af almindelige ord som 'hårbørste' eller 'skruetrækker' og ved heller ikke, hvad tingene skal bruges til, når de ser dem. Adfærdsmæssige ændringer optræder som regel først senere i sygdomsforløbet.

Logopenisk afasi udgør en omdiskuteret variant af PPA karakteriseret ved et langsomt taletempo med lange pauser, hvor patienten leder efter ordene (logopenisk kan oversættes ved "ordknap"). Der ses forringet evne til gentagelse og forståelse af sætninger, men ikke af enkelt-ord. Evnen til at benævne ting er påvirket i moderat grad. Grammatik og artikulering er bevaret, om end der kan forekomme lydlige fejl (fonologiske parafasier). Der er ikke international konsensus om begrebet logopenisk afasi.

Senest opdateret: 06. april 2016