Til forsiden

Behandling af frontotemporal demens

Der findes ikke lægemidler, der kan påvirke sygdomsprocesserne bag frontotemporal demens eller helbrede sygdommen. Behandlingen består primært i ikke-medicinske tiltag kombineret med rådgivning og støtte til pårørende.

Adfærdsforstyrrelser og psykiatriske symptomer bør primært forsøges behandlet med psykosociale, miljøterapeutiske og andre ikke-medicinske tiltag. Der er gode erfaringer med personcentreret, individuelt tilpasset pleje og såkaldt low-arousal pædagogik som beskrevet blandt andet i bogen ’Adfærdsproblemer i ældreplejen’ (2015). Patienter med primær progredierende afasi (PPA) kan henvende sig nærmeste kommunikationscenter med henblik på vurdering af træningsmuligheder og hjælpemidler. Pårørende har ofte behov for støtteforanstaltninger og psykoedukation.

Det kan i følge Sundhedsstyrelsen ikke anbefales at anvende såkaldte 1. generations antipsykotika - også kaldet typiske antipsykotika - på grund af hyppige og alvorlige bivirkninger. Det kan heller ikke anbefales rutinemæssigt at anvende 2. generations antipsykotika (atypiske antipsykotika). Denne type behandling bør kun overvejes, hvis patienten på trods af ikke-medicinsk behandling er forpint eller til betydelig fare for sig selv eller andre.Det kan overvejes at anvende antidepressiv medicin af SSRI-typen mod adfærdssymptomer og psykiske symptomer, men der foreligger kun svag evidens for effekten heraf.

Der er ikke indikation for behandling med kolinesterasehæmmere eller memantin ved frontotemporal demens. I mange tilfælde vil behandling kunne forværre rastløshed og adfærdsforstyrrelser.

 

Senest opdateret: 11. juni 2019