Til forsiden

Udredning - demens ved Parkinsons sygdom

Ved diagnosticering af demens ved Parkinsons sygdom anbefales det at anvende det sæt af diagnoskriterier, som en ekspertgruppe under The Movement Disorder Society formulerede i 2007.

Symptomernes rækkefølge er vigtig for diagnosen. Hvis patienten først udvikler Parkinsons sygdom og på et senere tidspunkt bliver dement, taler man om Parkinsons sygdom med demens. Hvis demens udvikles før bevægeforstyrrelserne, taler man om Lewy body demens.

 • Billeddiagnostisk undersøgelse (CT- eller MR-scanning) viser ikke specifikke forandringer ved demens ved Parkinsons sygdom, men kan have relevans i forhold til (differentialdiagnostisk) skelnen overfor andre demenssygdomme. 
 • SPECT- eller PET-scanning med sporstoffer for dopaminceller viser nedsat optagelse i dopamincellernes nervetermimaler i striatum (bl.a. nucleus caudatus og putamen) og nedsat binding til præsynaptiske områder for genootagelse af dopamin. Men der er ingen forskel i SPECT- og PET-scanninger af patienter med og uden demens ved Parkinsons sygdom. 
 • En neuropsykologisk undersøgelse kan bidrage til at afklare, om patienten er dement, vurdere graden af demens samt beskrive hvilke kognitive forstyrrelser, demensen præges af.

Kernekriterier for demens ved Parkinsons sygdom

 • Parkinsons sygdom
 • Fremadskridende demens

Supplerende kliniske kriterier

 • Kognitive kriterier: svækkelse af især opmærksomhed, styringsfunktioner, visuelt-rumlige funktioner, hukommelse
 • Adfærdsmæssige kriterier: f.eks. apati, ændringer i personlighed og stemningsleje, hallucinationer, vrangforestillinger eller søvnighed om dagen

Sandsynlig demens ved Parkinsons sygdom

 • Begge kernekriterier skal være opfyldt
 • Svækkelse indenfor mindst 2 af de 4 kognitive områder
 • Tilstedeværelse af adfærdssymptomer støtter diagnosen

Mulig demens ved Parkinsons sygdom

 • Begge kernekriterier skal være opfyldt
 • Atypisk profil af kognitive funktionsforstyrrelser
Senest opdateret: 16. februar 2015