Til forsiden

Symptomer - demens ved Parkinsons sygdom

Demens ved Parkinsons sygdom udvikles gradvist og snigende og forudgås af mere afgrænsede forstyrrelser af de kognitive funktioner.

Især kognitive færdigheder som overblik, planlægning, initiativ og styring (eksekutive funktioner)  påvirkes tidligt i sygdomsforløbet før demensen indtræder. Problemer med indlæring og hukommelse er som regel mindre fremtrædende end ved Alzheimers sygdom. Evnen til aktiv mobilisering af erindringer kan være relativt dårlig, hvorimod evnen til passiv genkendelse af det indlærte (ved multiple choice) ofte er relativt intakt.

Subkortiale træk

Demens ved Parkinsons sygdom vil ofte omfatte såkaldt 'subkortikale' træk i form af bl.a. mental træghed, koncentrationsbesvær, svigtende overblik og styring med depression som hyppigt ledsagesymptom. Undertiden anvendes betegnelsen frontal-subkortikal demens eller fronto-striatal demens med henvisning til, at demensen hænger sammen med en påvirkning af de gensidige forbindelser mellem frontallappen og basalganglierne (striatum). De kognitive problemer kan dog også være mere generelle og uspecifikke, hvilket formentlig afspejler, at demens ved Parkinsons sygdom kan være forbundet med en omfattende, generel påvirkning af det meste af hjernebarken.  

Sygdomsdebut

Demens ved Parkinsons sygdom debuterer i alderdommen. I en australsk undersøgelse var det gennemsnitlige diagnosetidspunkt knap 72 år, hvilket er omtrent det samme som for Lewy body demens. Demens ved Parkinsons sygdom er ikke beskrevet tidligere end ca. 50 års alderen.

Overlevelsestid

Længden af sygdomsforløbet ved Parkinsons sygdom varierer betydeligt, men forekomsten af demens øger dødeligheden og afkorter derved sygdomsforløbet. I nævnte undersøgelse var den gennemsnitlige overlevelsestid efter debut af demens 4½ år.

Hely MA, Reid WG, Adena MA, Halliday GM, Morris JG. The Sydney multicenter study of Parkinson's disease: the inevitability of dementia at 20 years. Mov Disord 2008 Apr 30;23:837-844.

Jørgensen K, Damholdt MF, Overbeck CW. Parkinsons sygdom. In: Gade A, Gerlach C, Starrfeldt R, Pedersen PM, eds. Klinisk neuropsykologi, 1 ed. København: Frydenlund, 2009:359-370


 

Senest opdateret: 13. april 2016