Til forsiden

Behandling af demens ved Parkinsons sygdom

Demens ved Parkinsons sygdom kan ikke helbredes, men der er dokumentation for, at kolinesterasehæmmere har en vis effekt på de kognitive symptomer, ligesom ved Alzheimers sygdom og Lewy body demens.

Kolinesterasehæmmere

Der er evidens for effekten af kolinesterasehæmmere mod demens ved Parkinsons sygdom på globale mål for tilstanden, kognitivt funktionsniveau, adfærdsforstyrrelser samt praktisk funktionsevne. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at patienter med Parkinsons sygdom i let til moderat grad tilbydes behandling med rivastigmin, der indtil videre er den eneste kolinesterasehæmmer godkendt til behandling af demens ved Parkinsons sygdom. The American Psychiatric Association vurderer imidlertid, at der formentlig er effekt af alle tre kolinesterase-hæmmere, og alternativt kan andre kolinesterasehæmmere forsøges.

Anden medicinsk behandling

Ved behandling af de motoriske symptomer bør antikolinerg medicin undlades, idet det kan forværre de kognitive vanskeligheder. Antipsykotiske lægemidler bør generelt ikke anvendes ved Parkinsons sygdom, da patienterne kan få betydelige bivirkninger i form af bl.a. udtalte ekstrapyramidale symptomer, konfusion, autonome forstyrrelser og fald.

Der er ikke tilstrækkelig viden om effekten af SSRI-præparater ved demens ved Parkinsons sygdom. Tricykliske antidepressiva har betydelige antikolinerge effekter, og bør ikke benyttes til behandling af patienter med Parkinsons sygdom.

 


 

 
 

 


 

 
 

 


 

 

Senest opdateret: 13. april 2016